Liceum

Aktualności

Certyfikat Szkoły Uczącej Się

Certyfikat Szkoły Uczącej Się

Z dumą informujemy, iż 1 lutego 2023 roku otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Uczącej Się- SUS. To efekt ciężkiej, ale pasjonującej pracy nauczycieli, którzy brali udział w programie realizując zadania na Platformie Edukacyjnej CEO i uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez naszą asystentkę, Mirę Rokicką. Dzięki wiedzy, którą zdobyliśmy możemy wdrażać ocenianie kształtujące, aby nasi uczniowie pracowali efektywniej i z większym zaangażowaniem. Zależy nam na tym, by przekonać ich, iż liczy się wiedza, a nie tyko ocena w dzienniku. Kładziemy nacisk na powiązanie informacji przekazywanych na lekcji z życiem codziennym. Chcemy, by nasi uczniowie nie bali się pytać, samodzielnie wnioskować i popełniać błędy, bo przecież właśnie tak powinien przebiegać proces uczenia się. Na zajęciach wykorzystujemy elementy oceniania kształtującego, aby zaciekawić dzieci lekcją i sprawić, by wszyscy pracowali z zaangażowaniem. Nauczyciele określają cele lekcji, wraz z uczniami ustalają kryteria oceniania, czyli co będą brać pod uwagę przy ocenie pracy ucznia ( NaCoBeZu). Stosują informację zwrotną, dzięki której uczniowie uświadamiają sobie co zrobili dobrze i nad czym powinni popracować. To przekłada się na pracę podczas lekcji. Uczniowie w czasie zajęć są aktywni, chcą pracować samodzielnie i w grupach, a także sprawdzać swoje umiejętności, stosując samoocenę i ocenę koleżeńską. Wykorzystują metodniki, patyczki, a także kostki dydaktyczne, służące do podsumowania lekcji i refleksji nad zrealizowanym tematem. Dzięki ocenianiu kształtującemu w naszej szkole uczniowie stają się samodzielni, odpowiedzialni. Nie boją się komunikować swoich potrzeb i wątpliwości oraz rozwijają ważną dla ich przyszłości kompetencję samodzielnego uczenia się i przejmowania odpowiedzialności za własną naukę.

„Jedna z najbardziej skutecznych interwencji dydaktycznych to właśnie ocenianie kształtujące, czyli pozyskiwanie od uczniów informacji, co umieją i jak głęboko rozumieją dany temat”… – J. Hatie. 1 lutego 2023 r czyli wczoraj z rąk naszej opiekunki pani Mirki Rokickiej otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Uczącej Się – SUS. Fakt ten wieńczy dwuletni proces uczenia się, szkolenia, wdrażania początków oceniania kształtującego do Małego Księcia. Dziękuję pani Gosi Adamczyk i pani Gosi Kobyłeckiej – liderkom projektu. Dziękuję rodzicom za wczorajszą obecność. A to dopiero początek – w przyszłym roku rozpoczynamy kolejne szkolenia z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zmiana wymaga odwagi, nie każdy ma siłę i nie każdy chce porzucić strefę komfortu – nawet, jeśli wszystko wskazuje na to, że dotychczasowe działania średnio dzieciom służą… a.w.