Liceum

Zasady pracy świetlicy

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, zorganizowanie pomocy w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i odpoczynku uczniom naszej szkoły.  

Zasady funkcjonowania określa regulamin, który mówi o celach i zadaniach świetlicy, organizacji pracy, zasadach prowadzenia dokumentacji, prawach i obowiązkach pracowników.
Realizacja założeń dokumentowana jest w dziennikach zajęć świetlicowych, gdzie ujęte są także opracowane przez wychowawców tygodniowe tematy. Dane rodziców (opiekunów) zawarte są w kartach zgłoszeń dziecka do świetlicy.  

Podczas zajęć w świetlicy staramy się urozmaicić pracę naszym podopiecznym. Odbywa się wiele konkursów; zajęć integracyjnych, relaksacyjnych. Po całym dniu nauki dzieci mają chwilę dla siebie, korzystają z gier i zabawek, placu zabaw, boiska, ogrodu szkolnego, strefy relaksu lub sali do majsterkowania wspólnie spędzając ze sobą czas.  

Plan zajęć:

  • 11:30 - 12:00 -  obiad dla uczniów szkoły podstawowej
  • 12:00 - 12:45 -  obiad dla uczniów zerówki
  • 12:45 - 16:30 -  zajęcia w świetlicy, w tym również zaprowadzanie i przyprowadzanie dzieci z basenu

Uwaga!

Zapisy na obiady odbywają się u pani księgowej. Każdą nieobecność na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w księgowości do godziny 8:30. W przeciwnym razie opłata za obiad zostanie pobrana, mimo nieobecności ucznia.