Liceum

Montessori w małym księciu

„Edukacja nie może być skuteczna, jeśli nie pomaga dziecku otworzyć się na życie.”

Maria Montessori

Maria Montessori była pierwszą kobietą we Włoszech, która została lekarzem. Zainteresowania medycyną poprowadziły ją od psychiatrii do pedagogiki specjalnej, a w końcu do pedagogiki ogólnej. Jako lekarz pracujący z małymi dziećmi głęboko zainteresowała się ich rozwojem, aktywnością poznawczą i duchowością.

Od 2017 roku praca z naszymi uczniami odbywa się w myśl idei Marii Montessori. Po wielu szkoleniach nauczycieli w Łodzi, w Polskim Stowarzyszeniu Montessori, nasza szkoła wprowadziła w program kształcenia elementami pedagogiki Montessori. Dzięki temu nasze dzieci poznają świat i uczą się poprzez wszystkie pięć zmysłów, nie tylko siedząc w ławce, słuchając i obserwując. Nauczanie w naszej szkole nie jest tylko realizowaniem programu, ale czymś więcej. Umożliwiamy uczniom harmonijny rozwój we wszystkich dziedzinach życia, wzbudzamy w nich entuzjazm do nauki, jednocześnie szanując ich godność i indywidualną dziecięcą wrażliwość.  Pokazujemy, jak wiele nauka przynosi oraz jak bardzo może być ciekawa. 

Wzbogacamy edukację ucznia o niedostępne w tradycyjnych programach szkół publicznych treści z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, geograficznej, wielokulturowej, geograficznej, historycznej i artystycznej. Staramy się, żeby nasi uczniowie rozwijali talenty, odnajdowali pasje, uczyli się samodzielności i odpowiedzialności, pracy w grupie i szacunku do innych. W myśl zasady: „Pomóż mi zrobić to samemu”, nauczyciel jest przewodnikiem i doradcą. Jego zaangażowanie w pracę z danym dzieckiem jest zróżnicowane. Zależy to od potrzeb, aktywności i samodzielności ucznia.  

Dzięki pomocom edukacyjnym Marii Montessori nasze dzieci lepiej, szybciej i z przyjemnością opanowują materiał. Mają możliwość eksperymentowania, odkrywania świata przyrody i zaspakajania swojej ciekawości świata i życia. Rozwijają umiejętność twórczego myślenia, wzajemnej komunikacji oraz współpracy. Spędzają miło i pożytecznie swój edukacyjny okres życia.  

Maria Montessori pokazuje nam i pozwala zrozumieć, co jest ważne w edukacji i wychowaniu.   

Praca metodą Marii Montessori pozwala nam, nauczycielom Małego Księcia poczuć jak delikatnym procesem jest nauczanie.  Dzięki niej jeszcze mocniej pamiętamy o tym, że to właśnie dziecko jest zawsze najważniejsze, i że tak naprawdę, podczas nauki w szkole to ono nas prowadzi do swojego świata. A do nas należy być uważnym na jego potrzeby. Czujnym, sprawiedliwym, życzliwym…  

„Nauczyciel pilnuje, aby nikt nie przeszkadzał pochłoniętemu pracą dziecku. Zadanie anioła stróża dusz skoncentrowanych na wysiłku jest jednym z najbardziej przyjemnych zadań nauczyciela”.  

Maria Montessori

POBIERZ PREZENTACJĘ >>