Liceum

Oferta zajęć muzycznych

1. Zajęcia grupy wokalnej „Nowe Brzmienie"
2. Nauka gry na ukulele
3. Nauka gry na gitarze
4. Zajęcia taneczne
5. Spotkanie zespołu B 612

Nabór uczestników poszczególnych grup artystycznych odbywa się do końca września każdego nowego roku szkolnego. Zapisów można dokonać w sekretariacie szkoły lub u p. Renaty Wiórkiewicz.
Szczegóły uczestnictwa i plan działań poszczególnych formacji omawiany jest na spotkaniu wszystkich zainteresowanych działalnością artystyczną, które odbywa się w pierwszym tygodniu października.