Liceum

Prestiżowy tytuł "Złotej Szkoły NBP"

Nasza szkoła zdobyła tytuł „Złotej Szkoły NBP” potwierdzony certyfikatem Narodowego Banku Polskiego. Jest to prestiżowy tytuł, który otrzymują szkoły będące liderem w upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej. Naszym zadaniem było przeprowadzenie serii zadań wyznaczonych przez Narodowy Bank Polski w ramach Ogólnopolskiego Programu „Złote Szkoły NBP” pod hasłem „Poznajemy Bank Centralny”. W naszym przypadku był to szereg lekcji z ekonomią, warsztaty ekonomiczne i plastyczne oraz debata. Komisja oceniała pomysłowość, metody i narzędzia edukacyjne, dopasowanie zadań do wieku odbiorców, atrakcyjność realizacji zadań oraz przydatność wiedzy w praktyce.

Certyfikat Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Jako jedyna szkoła podstawowa w regionie uzyskaliśmy wielokrotnie tytuł „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”

Tytuł ten przyznaje Podkarpacki Kurator Oświaty za uzyskanie przez szkołę wymaganej liczby laureatów w konkursach przedmiotowych w danym roku szkolnym. Certyfikat, docenia zaangażowanie szkoły w rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży. Nauczyciele Małego Księcia – corocznie podejmują pracę przygotowującą uczniów do konkursów kuratoryjnych, które należą do jednych z najtrudniejszych w Polsce. Dzięki temu każdego roku mamy wielu finalistów i laureatów. Jesteśmy jedną z dwóch szkół w Tarnobrzegu, które zdobyły ten prestiżowy tytuł, jednak jedyną która zdobyła go wielokrotnie. Potwierdza to trwałość, skuteczność i systemowość naszych działań.