Liceum

Klasy i - iii

W klasach I - III zapewniamy:

 • pracę w mało licznych grupach pod kierunkiem doświadczonych, twórczych nauczycieli;
 • przyjazną atmosferę, duże poczucie bezpieczeństwa;
 • opiekę w świetlicy w godzinach 6.30 – 16.30;
 • wszechstronną pomoc ze strony specjalistów w rozwijaniu uzdolnień i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb dzieci – wsparcie psychologa, pedagoga ogólnego i specjalnego, logopedy, terapeuty ds. kontroli emocji i umiejętności społecznych, instruktora gimnastyki korekcyjnej i wielu specjalistów z zakresu edukacji włączającej;
 • możliwość rozwijania uzdolnień, przygotowanie do konkursów przedmiotowych – koła przedmiotowe;
 • szeroką ofertę zajęć dodatkowych – muzycznych, sportowych, plastycznych, komputerowych;
 • pracę z elementami pedagogiki Marii Montessori;
 • realizację ciekawych autorskich projektów np. „akademia umiejętności”, „horse assisted education” i wiele innych…
 • Nowość 2021/22 – robotyka    

Od klasy I w ramach obowiązkowego planu lekcji oferujemy:  

 •  język angielski – 4 x w tygodniu,
 • zajęcia z native speakerem – 1 x w tygodniu (od klasy III),
 • informatyka  –  2 x w tygodniu, jedną godzinę poświęcamy na realizację programu MEN, a podczas drugiej wprowadzamy naukę programowania i robotyki.
 • pływanie  – 2 x w tygodniu,
 • zajęcia artystyczne,
 • opiekę w świetlicy w godz. 6.00 – 16.30.  

Ponadto w szkole odbywa się wiele kół zainteresowań, zajęć i aktywności, na które uczniowie uczęszczają w ramach opłaty czesnego np.:  

 • Piłka nożna;
 • Szachy;
 • Zajęcia taneczne;
 • Zajęcia wokalne;
 • Zajęcia muzyczne;
 • Nauka gry na ukulele, gitarze,
 • Zajęcia plastyczne;    
 • Taniec;