Liceum

Opis działalności

SPORT JEST BARDZO WAŻNYM ELEMENTEM DZIAŁALNOŚCI NASZEJ SZKOŁY.

Młodzież podczas zajęć sportowych, uczy się współpracy w zespole, podejmowania  szybkich decyzji i ponosi skutki własnych. Doświadczenia zdobyte w rywalizacji sportowej sprzyjają głębszemu poznaniu siebie samego, a co za tym idzie, kształtowaniu charakteru.
Poprzez sport uczymy dzieci i młodzież systematyczności i pracowitości, a także jak radzić sobie z porażką. Uprawianie sportu kształci nawyki czynnego wypoczynku i integruje środowisko szkolne i lokalne. Rozbudowana infrastruktura sportowa oraz bliskość do miejskich terenów sportowych są dodatkowym atutem i poszerzają potencjał sportowy szkoły.

Kadra:

  • mgr Aleksandra Dąbrowska – nauczyciel wychowania fizycznego, trener klasy II – piłka siatkowa, trener pływania, dyplomowana nauczycielka jogi
  • mgr Rafał Kodyra – nauczyciel wychowania fizycznego, licencjonowany trener piłki nożnej UEFA, instruktor gier zespołowych
  • mgr Grzegorz Machnik – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor szachowy  

mgr Aleksandra Dąbrowska

Nauczyciel wychowania fizycznego, trener klasy II – piłka siatkowa, trener pływania, dyplomowana nauczycielka jogi

mgr Rafał Kodyra

Nauczyciel wychowania fizycznego, licencjonowany trener piłki nożnej UEFA, instruktor gier zespołowych

mgr Grzegorz Machnik

Nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor szachowy