Liceum

Specjaliści

 • Magdalena Idec – koordynator, nauczyciel wspomagający
 • Ewelina Szczepańska  –   nauczycielka wspomagająca
 • Agata Dziak –  nauczyciel wspomagający
 • Justyna Chrząstek –  nauczyciel wspomagający
 • Jolanta Marciniak –  nauczyciel wspomagający
 • Anna Dereń –  nauczyciel wspomagający
 • Anna Bogdańska – pedagog szkolny
 • Agnieszka Homarowicz –  psycholog
 • Anna Spasiuk –  logopeda
 • Joanna Assman  –  tyflopedagog
 • Barbara Moniakowska –  surdopedagog
 • Renata Wiórkiewicz – muzykoterapia
 • Joanna Rządkowska – nauczyciel wspomagający
 • Amanda Brzdękiewicz – nauczyciel wspomagając
 • Wiktoria Kubrak  –  pomoc nauczyciel
 • Paulina Urbaniak – pomoc nauczyciela