Liceum

Co nowego w małym księciu

Szanowni Państwo!  

Bardzo cieszymy się, że po prawie rocznym lockdownie wreszcie wracamy w szkolne mury.
Najbliższy rok to rok jubileuszowy – choć trudno nam w to uwierzyć - przed nami 30-te urodziny naszej szkoły.
Poniżej przedstawiamy Państwu co nowego przygotowaliśmy dla naszych uczniów i uczennic na rok szkolny 2021/22  

Strefa dydaktyczna

Programowanie i robotyka

Wprowadzamy jako jedyna szkoła w Polsce specjalny program nauki programowania oparty o materiały przygotowane przez firmę Lego. Przeszkoliliśmy się i stworzyliśmy specjalny autorski program, w trakcie którego nadal jak do tej pory nasi uczniowie będą mieć dwie godziny informatyki w tygodniu. Z tym, że w jednym tygodniu przez dwie godziny pod rząd będzie uczyła pani Dagmara Kilias a w kolejnym tygodniu pan Michał Kołodziej – nasz nowy nauczyciel informatyki i matematyki. Lekcje z panią Dagmarą będą dotyczyły treści wyznaczonych przez MEN oraz Grafiki 3D, a na lekcjach z panem Michałem nasi uczniowie będą się uczyć programowania wykorzystując zestawy klocków Lego. Programowanie będzie również dotyczyło treści związanych z nauczaniem fizyki i chemii. Uczniowie na zajęciach będą pracować w parach. Jednym z założeń naszego projektu jest – nauka pracy w zespole. W klasie VIII zajęcia informatyczne będzie prowadził pan Grzegorz Kopański, który tak jak do tej pory zapozna uczniów z zaawansowanymi treściami Grafiki 3D. Będzie można tę wiedzę rozwijać w naszym liceum na atrakcyjnym kierunku Grafika 3D.  

Koordynatorem projektu jest pan Michał Kołodziej  

Więcej informacji na stronie w zakładce działalność – robotyka i programowanie.  

DWUJĘZYCZNOŚĆ, NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH  

Od października pracę w naszej szkole rozpoczyna nowy Native Speaker – pani Dolores Hunn.
Dzięki kontaktom nawiązanym podczas szkoleń w Centrum Edukacji Obywatelskiej nawiązaliśmy współpracę z innymi szkołami dwujęzycznymi. Zamierzamy rozwinąć szeroką współpracę w oparciu o własne projekty w uwzględnieniem mobilności uczniów na wzór projektów Erasmus Plus.  Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian. 

Koordynatorami ds. dwujęzyczności są w naszym Zespole Szkół – pani Elżbieta Szczesiak (SP) i pan Wojciech Marciniak (LO)

Więcej informacji na stronie w zakładce działalność – dwujęzyczność.  

WSPÓŁPRACA Z CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ  

Rozpoczęliśmy pracę w programie CEO https://ceo.org.pl/ i Amerykańsko-Polskiej Fundacji Wolności o nazwie Całościowy Rozwój Szkoły 1 Ocenianie Kształtujące CRS1 OK. Program będzie trwał dwa lata. Zmierzał będzie do pozyskania certyfikatu Szkoły uczącej się i dołączeniu do klubu Szkół uczących się. https://sus.ceo.org.pl/

Liderami w naszej szkole są pani Małgorzata Adamczyk, która opiekuje się nauczycielami uczącymi w klasach młodszych i pani Małgorzata Kobyłecka, która zajmuje się wdrożeniem programu wśród nauczycieli klas starszych.
Przez okres dwóch lat będziemy się szkolić, będziemy spotykać się z dyrektorami i liderami z innych szkół. Będziemy również w ramach projektu współpracować ze szkołami posiadającymi Oddziały Dwujęzyczne.  

Idea CRS1 dotyczy głównie:  

 • rozwoju samoświadomości ucznia poprzez pracę z celem i kryteriami sukcesu, czyli sposobami w jaki ten cel osiągamy,
 • pracy nad większą motywacją ucznia poprzez skonkretyzowanie wymagań stawianych mu podczas lekcji,
 • przekazywaniu informacji zwrotnej, która w dłuższej pespektywie może zastąpić tradycyjne ocenianie,
 • nauki samooceny i oceny koleżeńskiej,
 • osiągnięcia jeszcze wyższych not na egzaminach zewnętrznych poprzez wyksztalcenie umiejętności skupiania się na celu.  

Więcej informacji na stronie w zakładce działalność – CRS1.  

INNOWACJE PEDAGOGICZNE  

Za innowacje pedagogiczne odpowiedzialni będą w tym roku tak jak wcześniej – pani Mariola Świąder i pan Piotr Bednarski. W tym roku innowacje będą przebiegały w ramach wyodrębnionych dni z planu lekcji. Uczniowie realizować będą specjalny autorski program przygotowany przez liderów projektu „Jak efektywnie się uczyć?”. Uczniowie zapoznają się z narzędziami i technikami programowania neurolingwistycznego.  

Więcej informacji na stronie w zakładce działalność – innowacje pedagogiczne.  

Nauczanie domowe

Wprowadzamy ideę nauczania domowego do Małego Księcia. Edukacja domowa jest to nauczanie dzieci przez ich rodziców lub opiekunów oraz wyznaczone przez nie osoby, odbywająca się poza systemem edukacji szkolnej. Dzieci edukowane domowo są zapisane do konkretnej szkoły, lecz nie chodzą do niej. Uczą się same z pomocą i pod kierunkiem swoich rodziców lub opiekunów. Raz w roku odbywa się w szkole, do której są zapisane, egzamin z zagadnień przygotowanych wcześniej przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. W trakcie procesu nauczania szkoła może też wspierać ucznia na różne sposoby – uzgodnione z rodzicami. Koordynatorem nauczania domowego w naszej szkole będzie pani pedagog – Anna Bogdańska. 

Więcej informacji na stronie w zakładce rekrutacja – nauczanie domowe.

Działalność artystyczna

Z okazji naszych 30-ych urodzin przygotujemy koncert połączony ze wspólnym czytaniem Małego Księcia. Do tego projektu artystycznego zapraszamy również wszystkich chętnych rodziców, babcie i dziadków. Wszystkie działania artystyczne w naszej szkole koordynuje tak jak do tej pory pani Renata Wiórkiewicz.  

Reaktywujemy GRUPĘ BIEGOWĄ

Do tej aktywności zachęca dzieci i młodzież pani Małgorzata Bukowska – nauczycielka języka francuskiego i włoskiego.

Strefa wychowania opiekuńczego

Od 1 października otwieramy naszą Akademię Wspierania Rozwoju Dziecka. W ramach tego projektu realizować będziemy następujące zajęcia popołudniowe:  

 • sensoplastyka
 • logorytmika
 • trening umiejętności społecznych
 • trening kontroli emocji  

Dla uczniów Małego Księcia będą to zajęcia bezpłatne, natomiast ofertę tę kierujemy również do uczniów innych szkół dla których będą to zajęcia odpłatne. Dochód z nich przeznaczymy na cele statutowe szkoły.   

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów-terapeutów zatrudnionych w Małym Księciu. Specjalnie na ten cel zostały przygotowane gabinety:  

 • strefa relaksu
 • gabinet śmiechoterapii
 • gabinet terapii ręki
 • sala doświadczania świata
 • sensopalstyka
 • logorytmika
 • Trening Kontroli Emocji, Trening Umiejętności Społecznych  

Więcej informacji na stronie w zakładce działalność – Akademia Wspierania Rozwoju Dziecka

Za wdrożenie projektu odpowiedzialna jest pani Anna Dereń. A całość działań terapeutycznych koordynuje jak do tej pory pani Magdalena Idec. Opiekę nad gabinetami sprawuje pani Jolanta Marciniak.

Strefa oragnizacyjna

Z okazji 30-lecia w październiku lub na początku listopada przygotujemy dla Państwa specjalne wydarzenie – Konwent Społeczności Małego Księcia. Podczas wydarzenia przedstawimy:  

 • poszczególne obszary działalności dydaktycznej, terapeutycznej i opiekuńczej szkoły
 • zwrócimy uwagę na mierzalną i niemierzalną wartość Małego Księcia
 • przedstawimy kadrę
 • poruszymy wiele innych kwestii związanych z działalnością szkoły  

Więcej informacji już wkrótce na głównej stronie szkoły.  

Życzymy radosnego roku szkolnego - naszym Uczniom, Uczennicom i ich Rodzicom!

Anita Woźniak – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Małego Księcia
wraz z Gronem Pedagogicznym