Liceum

Opis

Z dumą informujemy, iż 1 lutego 2023 roku otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Uczącej Się- SUS. To efekt ciężkiej, ale pasjonującej pracy nauczycieli, którzy brali udział w programie realizując zadania na Platformie Edukacyjnej CEO i uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez naszą asystentkę, Mirę Rokicką. Dzięki wiedzy, którą zdobyliśmy możemy wdrażać ocenianie kształtujące, aby nasi uczniowie pracowali efektywniej i z większym zaangażowaniem. Zależy nam na tym, by przekonać ich, iż liczy się wiedza, a nie tyko ocena w dzienniku. Kładziemy nacisk na powiązanie informacji przekazywanych na lekcji z życiem codziennym. Chcemy, by nasi uczniowie nie bali się pytać, samodzielnie wnioskować i popełniać błędy, bo przecież właśnie tak powinien przebiegać proces uczenia się. Na zajęciach wykorzystujemy elementy oceniania kształtującego, aby zaciekawić dzieci lekcją i sprawić, by wszyscy pracowali z zaangażowaniem. Nauczyciele określają cele lekcji, wraz z uczniami ustalają kryteria oceniania, czyli co będą brać pod uwagę przy ocenie pracy ucznia ( NaCoBeZu). Stosują informację zwrotną, dzięki której uczniowie uświadamiają sobie co zrobili dobrze i nad czym powinni popracować. To przekłada się na pracę podczas lekcji. Uczniowie w czasie zajęć są aktywni, chcą pracować samodzielnie i w grupach, a także sprawdzać swoje umiejętności, stosując samoocenę i ocenę koleżeńską. Wykorzystują metodniki, patyczki, a także kostki dydaktyczne, służące do podsumowania lekcji i refleksji nad zrealizowanym tematem. Dzięki ocenianiu kształtującemu w naszej szkole uczniowie stają się samodzielni, odpowiedzialni. Nie boją się komunikować swoich potrzeb i wątpliwości oraz rozwijają ważną dla ich przyszłości kompetencję samodzielnego uczenia się i przejmowania odpowiedzialności za własną naukę.

Wraz z 1 września 2021 roku Rada Pedagogiczna naszej szkoły postanowiła wkroczyć na ścieżkę Oceniania Kształtującego. Tym samym aspirujemy do włączenia nas do klubu Szkół Uczących Się. Wszystko po to, aby nasza szkoła stale rozwijała się i dostosowywała do potrzeb naszych uczniów i do nas samych. Po to by stawała się lepszą szkołą. Mamy głęboką świadomość, że aby tak się stało czasami zmiany muszą zajść również w nas… Chcemy uczyć tak, aby sprawiało to przyjemność zarówno nam jak i naszym uczniom. Chcemy motywować nasze dzieci nie strasząc ich. Chcemy udowodnić, że świadomość celów i strategii uczenia się wpływa na cały proces edukacji. Dlatego rozpoczynamy dwuletni program po egidą Centrum Edukacji Obywatelskiej która działa w partnerstwie z Amerykańsko – Polską Fundacją Wolności. Pełna jego nazwa to – Całościowy Rozwój Szkoły 1 – Ocenianie Kształtujące.

Z ramienia fundacji mamy opiekuna – pani Mirkę Rokicką. Wybraliśmy też liderów, którzy będą prowadzić nas przez cały proces – panią Małgorzatę Adamczyk i panią Małgorzatę Janeczko - Kobyłecką. Na naszym blogu będziemy na bieżąco przedstawiać kronikę wydarzeń dotyczącą Oceniania Kształtującego.    

https://ok.ceo.org.pl/o-nas >>