Liceum

Blog CRS

1 lutego 2023 – spotkanie podsumowujące 2 lata pracy w programie CRS1 – Ocenianie Kształtujące. W obecności rodziców i nauczycieli, asystentka projektu Mira Rokicka uroczyście wręczyła pani dyrektor Anicie Woźniak certyfikat ukończenia programu CRS1.  

8 grudnia 2022 – spotkanie GPL, w którym uczestniczyły liderki z naszej szkoły oraz liderki ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Lotników Amerykańskich w Warszawie. Tematem spotkania była odpowiedź na pytania: jak udział w crs1 wpłynął na pracę z uczniami?  

7 grudnia 2022 – spotkanie liderek p. Małgorzaty Adamczyk i Małgorzaty Kobyłeckiej z grupami nauczycieli z naszej szkoły, wspólne podsumowanie pracy na platformie oraz refleksja związana z uczestnictwem w programie.  

19 października 2022 – ogólnopolski GPL, czyli spotkanie przyjaznych liderów dla wszystkich nauczycieli biorących udział w programie CRS1. Kolejne wiadomości dotyczące metod związanych z Ocenianiem Kształtującym mogliśmy obejrzeć w prezentacjach: Agnieszki Pietrzak z klas 1-3, Magdaleny Borzęckiej z klas 4-8 oraz Hanny Mąki z LO.  

12 października 2022 – szkolenie dla nauczycieli „Informacja zwrotna – część 2”. Szkoleniu służyło rozwijaniu naszych kompetencji w zakresie stosowania w pracy informacji zwrotnej, aby podnieść efektywność uczenia się naszych uczniów. Rozmawialiśmy o koleżeńskiej informacji zwrotnej, autorefleksji oraz o tym, jak stworzyć warunki w klasie, aby informacja zwrotna była wartościowa dla ucznia.   

20-21 września 2022 – szkolenie dla liderów w ośrodku w Wildze. Podczas szkolenia liderki Małgorzata Adamczyk i Małgorzata Kobyłecka pogłębiały wiedzę na temat różnych sposobów przedstawiania i wyjaśniania uczniom celów i kryteriów sukcesu oraz monitorowania i podsumowywania lekcji. Małgorzata Adamczyk przedstawiła swoja autorską prezentację dobrych praktyk, z których korzystają nauczyciele klas 1-3 w naszej szkole. Prezentacja spotkała się z wyśmienitym przyjęciem ze względu na swoją oryginalność i innowacyjność metod stosowanych w klasach 1-3. Kolejne części szkolenia dotyczyły informacji zwrotnej i planowania pracy z ocenianiem kształtującym na bieżący rok szkolny.   

14 września 2022  – spotkanie liderki Małgorzaty Adamczyk z asystentką Mirką Rokicką. Wspólne przygotowanie zarysu prezentacji dotyczącej dobrych praktyk, która przedstawiona zostanie liderom OK z całej Polski podczas najbliższego szkolenia liderów w Wildze.  

2 czerwca 2022 – spotkanie liderek naszej szkoły i liderek ze szkoły partnerskiej z asystentką Mirką Rokicką na platformie Zoom w ramach GPL (Grupy Przyjaznych Liderów). Spotkanie zorganizowane zostało, aby podsumować pracę z Ocenianiem Kształtującym w naszych szkołach, porozmawiać o sukcesach i trudnościach. W atmosferze wsparcia i współpracy z refleksją i optymizmem patrzymy na przyszłość tego projektu w naszej szkole.

30 marca 2022 - udział nauczycieli w szkoleniu " Informacja zwrotna" prowadzonym przez trenerkę Mirę Rokicką.

17 marca 2022 - spotkanie grup na platformie Teams w celu podsumowania kolejnego modułu " Zadania edukacyje".

7 marca 2022 – szkolenie dla nauczycieli „ZADANIE EDUKACYJNE”. Uczyliśmy się, jak modyfikować zadania edukacyjne by rozwiązywanie ich przynosiło jak największe korzyści dla naszych uczniów.  

18 stycznia 2022 – rozpoczęcie pracy w module IV „ZADANIE EDUKACYJNE”. W poprzednich modułach nauczyliśmy się planować cele, formułować kryteria sukcesu do lekcji, planować monitorowanie uczenia się uczniów i podsumowywanie lekcji. W tym module postaramy się wykorzystać te umiejętności podczas planowania kolejnych lekcji z głębiej przemyślanym zadaniem edukacyjnym.  

22 listopada 2021 - szkolenie „Jak prowadzić zeszyt OK?”. Szkolenie zorganizowane na platformie ZOOM przez Mirę Rokicką dla nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu.  

18 listopada 2021 - spotkanie liderek z asystentami na platformie ZOOM. W spotkaniu uczestniczyły liderki szkoły partnerskiej (Społecznej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Lotników Amerykańskich w Warszawie z liderkami Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu).  

17 listopada 2021 – rozpoczęcie pracy w module III „CELE I KRYTERIA SUKCESU – cz. 2”. Celem modułu jest dalsza nauka formułowania celów i kryteriów lekcji, monitorowanie, podsumowanie i ocena ich stopnia efektywności.   

16 listopada 2021 - spotkanie na platformie TEAMS nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu mające na celu podsumowanie realizacji modułu II pracy z celem i kryteriami lekcji SUS. Przesłanie przez liderów sprawozdania ze spotkania asystentce, Mirze Rokickiej.  

20 września 2021 - rozpoczęcie pracy na platformie CEO (realizacja modułu II „CEL I KRYTERIA SUKCESU”).  

19 września 2021 - spotkanie na platformie TEAMS nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu mające na celu podsumowanie realizacji modułu I „ IDEA OK”. Przesłanie przez liderów sprawozdania ze spotkania asystentce, Mirze Rokickiej.  

06 września 2021 – spotkanie liderek  ( Małgorzaty Adamczyk, Małgorzaty Kobyłeckiej, Ewy Plewniak, Izabeli Podymy) z asystentem - Mirą Rokicką. Planujemy pracę z Ocenianiem Kształtującym w naszej szkole i wymieniamy się doświadczeniami z liderkami ze szkoły społecznej w Warszawie, z którą ściśle współpracujemy w ramach programu CRS1.  

06- 07 września 2021 - szkolenie w Wildze dla liderek XIX edycji CRS1 prowadzone przez trenerki Mirkę Rokicką i Jasię Stojak. Obie pełnią rolę asystentek szkół w programie CRS1 oraz są mentorkami w kursie internetowym dla liderek i liderów. Mirka jest także opiekunką merytoryczną programu.   

24 i 26 sierpnia 2021 – szkolenia rozpoczynające program Oceniania Kształtującego. Nauczyciele naszej szkoły poznają „Podstawy OK” oraz „Lekcję SUS” (SUS – Szkoła Ucząca Się).

Moja grupa wypisała takie:

 • Mów o swoich pasjach pytaj o nie uczniów.
 • Doceniaj nie oceniaj.
 • Myśl sercem.
 • Nie narzekaj na to czego nie możesz zmienić.
 • Nie mów o brakach w wiedzy.
 • Pozwól uczniom na błędy.
 • Szukaj zasobów.
 • Rozmawiaj z uczniami o życiu nie tylko o szkole.
 • Ufaj.
 • Bądź towarzyszem a nie mistrzem.
 • Daj czas.
 • Cisza uczy.
 • Bądź autentyczny.
 • Nie bój się zmiany.
 • Zanim ocenisz dziecko wejdź w jego buty. A najlepiej nie oceniaj tylko bądź.
 • Nie traktuj rodzica jak wroga.
 • Mów o swoich oczekiwaniach.
 • Ucz się od innych, otwórz drzwi swojej klasy.   

Pomyślałam, że stworzymy takie dla nas, dla Małego Księcia.
Podczas przerwy przysiadam się do Moniki. Jest vice dyrektorką prywatnej warszawskiej szkoły. Czesne 2 300 zł. Porównujemy nasze tzw. oferty. Czuję tę charakterystyczną złość i żal. Robimy w MK znacznie ZNACZNIE więcej a to co robimy kosztuje o wiele mniej… To niesprawiedliwe.
Potem idziemy w wylosowanych grupach do różnych sal. Ja idę do „diamentowej”. Jest mini wykład o żyroskopowej szkole. Co to jest żyroskop? Widzę to urządzenie pierwszy raz w życiu.
W żyroskopie jest oś, jedyny stały element i wokół niego wszystko się kreci. No i teraz mamy powiedzieć co jest tą osią u nas w MK. Co jest stałe? Co zapewnia jej stabilizację? Bez chwili zastanowienia mówię, że u nas są tym elementem nauczyciele. Szczególnie ci, którzy pracują od początku jej istnienia. Potem wypisujemy rodzaje tych osi.
Są to: jakość uczenia się, atmosfera w szkole, kontakty z rodzicami, współpraca z nauczycielami. Łączymy się w pary i każda para ma stworzyć narzędzia dla realizacji innej osi. Ja jestem z Dorotą i z Waldkiem.
Piszemy o atmosferze. Nasze narzędzia to: - przykład własny dyrekcji, skupianie się na faktach i niepowtarzanie plotek, kształtowanie relacji, poczucie humoru, integracja pracowników, dbanie o przestrzeń w szkole – żeby było ładnie… 
 Przyklejamy to wszystko na ścianie, omawiamy, potem jeszcze siadamy w kręgu. Wracam. Żegnam się z ludźmi z mojego projektu – CRS1. Polubiliśmy się. Będziemy w kontakcie.
Kolejne wydarzenie w ramach CRS1 to spotkanie rady pedagogicznej z naszą opiekunką Mirką Rokicką.
Pozdrawiam wakacyjnie, a.w. c.d.n.  

1 - 2 lipca 2021 – Konferencja dyrektorów Szkół Uczących Się w Falentach w ramach programu CRS1 – OK.  

1 lipca  

Idziemy na pierwszą sesję – mieszają wszystkie grupy, żeby być z nieznajomymi i jest integracja. Po integracji jest sesja warsztatowa na bazie wykładu Michaela Fullana. Pan profesor prosto z Kanady opowiada o tym czym są sterowniki w edukacji. I że są dobre i złe i że te złe to nie znaczy, że powinno ich nie być. Okazuje się, że niedobrze jest tylko wtedy, gdy złe dominują.
Np. obsesja przedmiotowa jest złym sterownikiem, bo to kawałki wiedzy poddające się sprawdzaniu i testowaniu. W opozycji stoi tu dobrostan i wartościowe uczenie się. Bo to co istotne, to relacje między przedmiotami. To ja o tym wiem, już kiedyś mierzyliśmy się z tym pomysłem…
A to przecież źle – twierdzi Fullan, że szkoła jest zorganizowana na modłę akademii. Pokawałkowana wiedza jest mało interesująca.
I okazuje się, że systemy edukacyjne w celu przeprowadzania całościowej reformy edukacji, mają tendencje do wyboru złych sterowników.   

Złe sterowniki to:   

 • rozliczanie i kontrolowanie, indywidualizacja, technologia, fragmentaryzacja, inteligencja maszyn.  

Dobre to:  

 • rozwijanie zasobów, zespołowość, nauczanie, systemowość, dobrostan i wartościowe uczenie się, inteligencja społeczna, zaufanie.  

Fullan mówi, że kultura szkoły nigdy nie była pomyślana tak, aby sprzyjać współpracy. I że prawdziwi liderzy wnikają w kulturę współpracy. Że należy szerzyć przekonanie o wspólnej skuteczności, bo to wzmaga zaangażowanie.
Potem znów łączą nas w grupy i rozmawiamy o wspomnianych sterownikach. Najpierw – o technologii. Wymieniamy się doświadczeniami – opowiadamy o tym w jakim zakresie z niej korzystamy. Wiadomo, że wszyscy dochodzimy do wniosku, że najważniejszy w szkole jest człowiek. Potem pojawia się pytanie – Jakiej szkoły nam dziś trzeba? Dziś, czyli po pandemii… wyciągamy telefony i każdy odpowiada w specjalnej aplikacji - co zrobimy, żeby polepszyć pracę zespołu nauczycielskiego. Ja piszę, że pojedziemy na kajaki. 100 ludzi 100 pomysłów.
Potem wołają nas na wspólne zdjęcie. Jest kolacja i koncert nad stawem. Rozmawiam z Mirką – opiekunką naszej szkoły, sprawdzamy nasze terminy rad i lekcji pokazowych.   

2 lipca

Po śniadaniu idziemy na wykład z warsztatem – „Myślenie sercem w czasach pandemii”. Najpierw odpowiadamy sobie w parach – kiedy w szkole albo w życiu myśleliśmy sercem? Ja… wydaje mi się, że cały czas tak mam… że myślę sercem.
Potem polecają nam zastanowić się jak można nazwać w szkole osoby, które kierują się własnym sercem – otóż okazuje się, że są to „gwiazdy pomagania”. I każą nam powiedzieć sobie nawzajem w parach kto i co jest u nas w szkole dla nas dyrektorek(ów) gwiazdą pomagania. Opowiadamy sobie w grupach o swoich doświadczeniach...
Pomaganie wiąże się z zaufaniem. Prowadzący dr Jacek Strzemieczny wspomina o Turkusowej organizacji Bliklego – pierwsze słyszę więc dłubię w google.
Turkusowa organizacja jest oparta na zaufaniu i chodzi tutaj o coś więcej, niż zaufanie do uczciwości. Są 4 ważne zasady w turkusowej organizacji, opartej na zaufaniu:
1. Robisz to, co potrafisz.
2. Robisz to, co potrzebne.
3. Jesteś za to odpowiedzialny.
To, co robisz, możesz zmienić, ale z zachowaniem 1, 2 i 3.
Podoba mi się. Soi w opozycji do zamordyzmu o którym kiedyś ktoś mi powiedział, że jest go za mało w naszej szkole. Potem, w nocy słucham kilku wykładów profesora Bliklego na youtubie. Jak mogłam nie natknąć się na to wcześniej?
Dr Jacek wraca do Fullana. No i dlaczego nauczyciel jest tak bardzo krytykowany? – pyta. Bo krytykowany jest system szkolny który opiera się na złych sterownikach. A krytyka systemu szkolnego to krytyka szkoły a to z kolei daje nam krytykę dyrektora i w końcu krytykę nauczyciela. Przypomina mi się jak pewien znajomy powiedział o nauczycielach że… to darmozjady. A znajome dziecko twierdzi, że… szkoła mu zniszczyła psychikę… Każdy ma swój szkolny ślad w swoim sercu. On nie znika, zostaje jak ten po źle wyciśniętym pryszczu. Potem znowu mówimy o pandemii i to już mnie nudzi, bo ileż można o tej pandemii. Idzie nowe przecież. Ale fajne jest to, że tworzymy w grupach Złote zasady do pracy na rok 2021/22. 

Czerwiec – spotkania liderek z nauczycielami szkoły.  

7 – 8 czerwca 2021 – Konferencja dyrektorów szkół w Wildze.

5 maja 2021 – spotkanie liderek projektu p. Małgorzaty Adamczyk i p. Małgorzaty Janeczko-Kobyłecką z opiekunką naszej szkoły p.Mirką Rokicką – omówienie kalendarza zdarzeń.  

26 kwietnia 2021 – spotkanie liderek Małgorzaty Adamczyk i Małgorzaty Kobyłeckiej z asystentką Mirą Rokicką i zapoznanie ze strukturą i celem kursu CRS1 Ocenianie Kształtujące.

24 – 25 marca 2021 – pierwszy krok do rozpoczęcia kursu CRS1 dotyczącego Oceniania Kształtującego to szkolenie inauguracyjne dla Dyrektorów szkół i stworzenie grup pomocnych dyrektorów służących wymianie doświadczeń.