Liceum

REKRUTACJA 2024/25

INFORMACJE DLA RODZICÓW NASZYCH PRZYSZŁYCH UCZNIÓW

Szanowni Państwo, rodzice naszych przyszłych uczniów,  

     wiemy, że decyzja o wyborze szkoły podstawowej dla dziecka to jedna z najważniejszych życiowych decyzji. To właśnie wtedy i tylko wtedy, gdy dziecko jest jeszcze małe, mamy szansę w naturalny sposób wprowadzić je bez kompleksów w dorosły świat. Nasza mentorka – Maria Montessori czuwa. I to od niej nauczyliśmy się, że wszystko, dosłownie wszystko co dorosły mówi do małego dziecka – na zawsze koduje się w jego pamięci. Każde słowo rodzica, nauczyciela… zostaje wyryte w umyśle dziecka specjalnym śladem. Stanowi bank informacji. Źródło, z którego mały człowiek czerpie w dorosłym życiu.
Dlatego nie lata szkoły średniej, ale te najwcześniejsze są najważniejsze dla rozwoju psychicznego i intelektualnego dziecka. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży – już 30 lat z pasją z wielkim sercem tworzymy naszą szkołę – zdobyliśmy doświadczenie wiedzę.  Wciąż kształcimy się i doskonalimy. Z radością i empatią zaopiekujemy się każdym nowym uczniem i uczennicą. Świadczy o tym m.in. nasz Certyfikat Szkoły Uczącej Się https://szkolamalyksiaze.pl/opis-crs/. Od czterech lat pracujemy zgodnie z zasadami Oceniania Kształtującego.
Na naszego patrona nie przypadkiem wybraliśmy Małego Księcia - postać z opowieści filozoficznej napisanej przez Antoine Saint Exupery.  Mały Książę to chłopiec, który z ogromną determinacją i wrażliwością realizuje swój cel, na każdej karcie słynnej książki czytamy o przyjaźni, miłości, konsekwencji, ciekawości, odwadze - o wartościach, w duchu których prowadzimy naszą edukację.
Nasza szkoła jest placówką niepubliczną, a naszym organem prowadzącym jest Społeczne Towarzystwo Oświatowo – Naukowe im. Małego Księcia w Tarnobrzegu. Program dydaktyczny i wychowawczy wzbogacony jest o treści dodatkowe o programy autorskie, o których piszemy na naszej stronie.

OPŁATY

WPISOWE – jest to jednorazowa opłata na wszystkie lata nauki w szkole podstawowej. Dla pierwszego dziecka z rodziny wynosi 500 zł, a dla drugiego 250 zł.
CZESNE – jest to opłata comiesięczna. Pierwsze i drugie dziecko z rodziny płaci teraz 750 zł, a trzecie – zwolnione jest z opłaty czesnego, ale tylko wtedy, gdy dwoje starszych kontynuuje naukę w naszym Zespole Szkół – prowadzimy też Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu. Wysokość opłat ogłaszana jest zawsze w maju w Regulaminie opłat za szkołę.
W Małym Księciu można tez zwracać się do Zarządu STON o obniżenie opłaty czesnego w przypadku nagłej trudnej sytuacji materialnej lub kłopotów zdrowotnych dziecka.

Za co płacimy w ramach czesnego?

1.   Za opiekę w świetlicy w podziale na grupy, od godziny 6.30 do 16.30.
2.    Za rozszerzony program nauczania języków obcych:   - za pięć godzin języka angielskiego tygodniowo – dwie z całą klasą a dwie dzielone na grupy. Jedna godzina – piąta, prowadzona jest przez native speakera
- od IV klasy wybieramy obowiązkowo drugi język obcy spośród francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Drugiego języka uczymy przez dwie godziny tygodniowo.
- w klasie VII nasi uczniowie mogą rozpocząć naukę w Oddziale Dwujęzycznym po zdaniu stosownego egzaminu. W oddziale dwujęzycznym uczymy się wybranych przedmiotów nie tylko po polsku, ale i po angielsku. Naukę w Oddziale Dwujęzycznym można kontynuować w naszym liceum i w konsekwencji zdać maturę dwujęzyczną. Skutkuje ona dodatkowymi punktami przy rekrutacji na studia. Liceum Małego Księcia jest jedynym które daje taką możliwość.  
3.     Za udział w międzynarodowych projektach Erasmus Plus. Realizujemy je od wielu lat zarówno jako partnerzy jak i gospodarze projektów.   
4.    Za naukę informatyki wg naszego autorskiego programu „Informatyka Książęca”, realizowanego w oparciu o produkty firmy Lego we współpracy z firmą Akces Edukacja https://akcesedukacja.pl/, Informatyki uczymy dwie godziny w tygodniu. Jedna godzina dotyczy realizacji klasycznego programu, a druga - tylko i wyłącznie programowania i robotyki na bazie zestawów klocków Lego. Naukę programowania wiążemy też z lekcjami fizyki i chemii. Robotyka w planie lekcji to nowość, którą wprowadzamy od roku 2021/22.
5.     Podczas zajęć dodatkowych można uczyć się Grafiki 3D, a potem kontynuować rozwój umiejętności graficznych w naszym liceum na unikatowym profilu Grafika 3D
6.    Za naukę pływania w klasach I – III - dwa razy w tygodniu, a w klasach IV – VIII jeden razy w tygodniu.
7. Za rozszerzony w porównaniu ze szkołami publicznymi program nauczania muzyki i plastyki. Kształtowanie wrażliwości na sztukę to bardzo ważny obszar działalności naszej szkoły.
8. Za większą liczbę godzin przeznaczoną na realizację treści w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych. Programy nauczania są „przeładowane” materiałem do zapamiętania, dlatego czasami serwujemy naszym uczniom dodatkowe zajęcia wpisane w plan lekcji, aby nie musieli uczęszczać na korepetycje.
9.    Za przygotowanie do konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych nasi uczniowie również nie ponoszą dodatkowych kosztów. Jesteśmy jedyną szkołą w mieści, która zdobywała wielokrotnie prestiżowe wyróżnienie Kuratora Oświaty – Certyfikat Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom. Jest to nagroda dla szkoły podstawowej, której uczniowie zdobywają w danym roku tytuły laureata i finalisty konkursów przedmiotowych. W roku szkolnym 2020/21 (roku pandemicznym) nasi uczniowie jako jedyni w Tarnobrzegu zdobyli tytuły 3 laureatów i 2 finalistów.
10.    Nie płacimy dodatkowo za wszystkie zajęcia odbywające się po lekcjach – muzyczne, taneczne, plastyczne, instrumentalne, teatralne, sportowe, rewalidacyjne, kółka przedmiotowe, terapeutyczne, opiekę logopedy, psychologa i pedagoga (wszystkie dzieci przychodzące do Małego Księcia poddane są specjalistycznej diagnozie i jeśli jest taka potrzeba kierowane są przez specjalistów na odpowiednie zajęcia dodatkowe - za zgodą rodziców).
11.     Nasi uczniowie nie ponoszą dodatkowych opłat za uczestnictwo w innowacjach pedagogicznych i imprezach szkolnych.

Czego nie obejmuje czesne?

  • obiadów – w naszej szkole firmę cateringową przywożącą obiady wybiera w sierpniu Rada Rodziców.
  • opłaty ubezpieczenia – ok. 50 zł – jest to jednorazowa opłata za cały rok.
  • opłat za nieobowiązkowe wyjazdy na wycieczki i obóz narciarski. Koszty niektórych są częściowo pokrywane przez szkołę jak np. wyjazd rowerowo - treckingowy odbywający się raz w roku. Dzieci nie uczestniczące w wycieczce mają zapewnioną opiekę w szkole. 

Zapewnienie własnemu dziecku dobrego wykształcenia to jedyna inwestycja w życiu człowieka, która nigdy nie zawiedzie, która zawsze się opłaci. Zapraszamy zatem do wielkiej rodziny Małego Księcia…

      Anita Woźniak, dyrektor szkoły