Liceum

Innowacje 2019/20

ecoInnowator”

Opis programu

W tym roku szkolnym Innowacje MK realizowaliśmy pod hasłem „ecoInnowator”. To  nowatorski program edukacyjny naszej szkoły pod patronatem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Opierał się na realizacji pięciu międzyprzedmiotowych modułów tematycznych stworzonych przez nasz zespół:  

  • „ecoINNOWATOR MK” - moduł ekologiczny poświęcony racjonalnemu wykorzystywaniu energii oraz promujący proekologiczne, prospołeczne i prozdrowotne myślenie;
  • „Z anatomią na ty!” -  moduł medyczny poświęcony rozumieniu zdrowia;
  • „Łamanie stereotypów” - moduł uczący akceptacji drugiego człowieka;
  • „Dni Postępu” - moduł poświęcony wykorzystywaniu nowoczesnych technologii i uczący logicznego, kreatywnego myślenia;
  • „Akceptuję, bo czuję” - moduł uczący akceptacji dla odmienności.   

Dlaczego pracujemy w systemie STEAM?

Połączenie sztuki z przedmiotami ścisłymi powoduje, że dzieci uczą się wyjaśniać zależności, prezentować dane, przeliczać i analizować. Uczeń przestaje być odtwórcą, a staje się projektantem. Zmienia to także rolę nauczyciela, który staje się mentorem. Podnosząc kompetencje z zakresu sztuki dzieci skuteczniej przyswajają sobie wiedzę z obszaru nauk ścisłych. Wystarczy przywołać przykład  Leonarda da Vinci, jako dowód na specjalną więź sztuki z techniką. Metoda STEAM daje nam możliwość bawienia się nauką.   

Co robiliśmy w tym roku szkolnym? 

  • Wszędobylskie elektrony  - moduł  „ecoInnowator”.

Co to jest prąd? Czy prąd płynie? Co przewodzi prąd? Czy można wytworzyć prąd z ziemniaka?  Jakie są skutki przepływu prądu przez różnego rodzaju materiały? Czy prąd jest niebezpieczny dla człowieka? Jak możemy ograniczyć zużycie prądu? Jakie są różnice między konwencjonalnymi a odnawialnymi źródłami energii? Jak stworzyć plakat nawołujący do dbania o naszą planetę? To tylko część pytań, na które czwartoklasiści i piątoklasiści samodzielnie poszukiwały odpowiedzi podczas realizacji pierwszego modułu Innowacji MK.   

  • Jak powstaje prąd? – moduł „ecoInnowator”.

Nie ma to, jak połączenie teorii z praktyką. Najpierw zdobywamy podstawową wiedzę, a później uczymy się ją stosować. Wycieczka do elektrowni pozwoliła dzieciom sprawdzić swoją wiedzę z dziedziny energii. Ważne było dla nas to, aby dzieci ceniły życie i postrzegały siebie jako gospodarzy na Ziemi. Wówczas ich życie odzwierciedli te przekonania. Wierzymy, że uczenie młodego pokolenia proekologicznego, prospołecznego i prozdrowotnego myślenia przyczyni się w przyszłości do zmiany mentalności naszej społeczności.

  • Kości i mięśnie – moduł „Z anatomią na ty”.  

Kto i po co uczy się dziś łaciny? Czy kości wykonują ruchy? Jak dbać o mięśnie i kości? Ile waży szkielet człowieka? Na te i wiele innych pytań dzieci szukały odpowiedzi w ramach drugiego modułu Innowacji MK. Tym razem spotkaliśmy się z ekspertem – lekarzem internistą i diabetologiem. Po solidnej garści wiedzy zaczęła się samodzielna praca. Dziewczynki własnoręcznie wykonywały ludzki szkielet, a chłopcy, śladem wielkiego artysty Giuseppe Arcimboldo, uzupełniali wnętrzności człowieka warzywami i owocami. Emocji nie było końca. Modele anatomiczne spoglądają na nas ze szkolnej klatki schodowej.

  • Co mamy w środku – moduł „Z anatomią na ty”.

Z czego składa się żołądek? Jaki kolor ma wątroba i czy potrafi się regenerować?  Jak długie są nasze jelita? Jaką rolę pełnią płuca? Dlaczego podczas oddychania rusza się nasze ciało? Czy można odbyć podróż w głąb naszego ciała? Pod naszą skórą nieustannie coś się dzieje: coś płynie, tłoczy, zasysa, miażdży, pęka, naprawia się i tworzy na nowo. Cały zespół wysoko wyspecjalizowanych narządów pracuje tak wydajnie, że przeciętny dorosły człowiek zużywa przez godzinę tyle energii, co stuwatowa żarówka. Jakże niezwykłym organizmem jest nasze ciało, przekonają się dzieci podczas tego modułu.