Liceum

Charakterystyka projektu

Informatyka Książęca może się stać edukacyjną szansą dla naszych uczniów, rzeczywistą trampoliną do przyszłej pracy i kariery dla absolwentów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu.  

Po co to robimy?

Uznaliśmy, że jesteśmy zobowiązani przygotować naszych licealistów nie tylko do tego, by zdali maturę rozszerzoną z informatyki, ale by zyskali już na etapie liceum, wizję realizacji swoich marzeń w przyszłości. By zdobyli rozeznanie w prawie tego – do czego mogą swoją wiedzę wykorzystać.

Partnerzy projektu

Nawiązaliśmy współpracę z informatykami odnoszącymi duże sukcesy na arenie międzynarodowej. Zgodzili się oni objąć nasz program patronatem merytorycznym. Naszą szczególną inspiracją i wsparciem jest osoba Barona Paula Piecucha, który będzie prowadził indywidualny mentoring dla uczniów objętych projektem. https://www.paulpiecuch.com/

Charakterystyka projektu

W praktyce działanie będzie wyglądało tak, że uczniowie realizują zadania związane z przygotowaniem ich do matury rozszerzonej z informatyki a dodatkowo wzbogacamy ich edukację w zależności od indywidualnych zainteresowań, o zagadnienia związane z:
- robotyką,
- programowaniem,
- elektroniką
- grafiką 3D która od lata nauczana jest przez nas w oryginalny sposób obejmujący zajęcia:

  • z Grafiki 3D prowadzone przez pana Grzegorza Kopańskiego;
  • z rysunku i malartstwa prowadzone przez nauczycieli – pana Piotr Bednarskiego i Grzegorza Środę;
  • ze sztuki prowadzone przez panią Elżbietę Miśkiewicz

Tak wzbogacony profil Informatyki Książęcej otwierać będzie przed uczniami nie tylko ścieżkę kariery uniwersyteckiej, ale również wyposażać ich będzie w umiejętności potrzebne do przyszłej pracy zawodowej w nowoczesnej rzeczywistości.
Największą atrakcją projektu będzie to, że każdy z uczniów, za zgodą rodziców objęty będzie nie tylko wsparciem nauczyciela, który będzie pracował z uczniem stacjonarnie w klasie, ale też indywidulanym mentoringiem. Osoba, spotykająca się z uczniem on line, będzie mu towarzyszyć w przygotowaniu swojego osobistego portfolio. Niebagatelny będzie również dla uczniów sam kontakt z praktykami, ludźmi, którzy w branży odnieśli sukces – informatykami z różnych stron świata. Będą oni współpracować z naszymi polskimi nauczycielami z Małego Księcia. Ogromną wartością jest to, że osoby te zgodziły się wykonywać te działania charytatywnie.  

Co już zrobiliśmy

Wyremontowaliśmy klasę by umieścić w niej pracownię programistyczną i wyposażyliśmy ją w sprzęt komputerowy oraz w meble.

Co jeszcze musimy zrobić?

Zakupić nowe komputery do pracowni Grafika 3D, którą zakładaliśmy 10 lat temu…

Finansowanie:

- Darowizna Zakładów Chemicznych – Siarkopol – 25 tysięcy złotych. 
- 1% przeznaczany na ten cel z rozliczeń rodziców naszych uczniów – US jeszcze. Nie udostępnił kwoty. 
- Środki własne.