Liceum

Programowanie i robotyka

W Małym Księciu przekonaliśmy się, że nauczanie informatyki, którą jako przedmiot w planie lekcji wdrażamy od klasy zerowej, nie może polegać tylko i wyłącznie na realizowaniu treści programowych wytyczonych przez MEN. Postanowiliśmy, że od września 2021 roku realizować ją będziemy w sposób własny, autorski w kooperacji z programem opracowanym przez firmę Lego.
Informatyki uczymy podczas dwóch godzin tygodniowo.
Jedną godzinę będziemy poświęcać na realizację typowych treści programowych związanych z poznaniem systemu operacyjnego oraz pakietu Office, a także na poznanie programów graficznych, które zachęcają wielu uczniów do kontynuowania nauki w tym zakresie w naszym liceum na specjalnym profilu Grafika 3D.
Drugą godzinę prowadzoną przez innego nauczyciela przeznaczamy na realizację nauki programowania. Materiał w dużej mierze realizować będziemy w oparciu o szkolenia i programy proponowane przez firmę lego. Specjalnie na ten cel wyposażamy jedną z pracowni komputerowych.