Liceum

Co to są Innowacje MK?

Innowacje MK to nowatorski program zajęć międzyprzedmiotowych w odmiennej niż dotychczas formie. Realizowany jest w naszej szkole od 2018 r. Odchodzimy w nim od sztywnego siedzenia
w ławkach. Dzieci same konstruują sobie przestrzeń. Same szukają odpowiedzi, same budują narzędzia potrzebne do własnych odkryć.  Angażują się „całym sobą”, przez co pracują wszystkimi zmysłami. A kiedy same tworzą, budują i  odkrywają, dochodzą do wniosku, że nauka jest ważna. Myślenie innowacyjne zaczyna się od ciekawości.   

Jaki jest cel naszych Innowacji MK?

Naszym celem jest przygotowanie każdego dziecka do odnalezienia się w przyszłości na rynku pracy, do poszukiwania zajęcia zgodnego z rodzajami inteligencji, predyspozycjami i zainteresowaniami dziecka. Chcemy jak najlepiej przygotować dzieci do rzeczywistości, której my, dorośli, jeszcze nie znamy. Dzieci we współczesnym świecie potrzebują czegoś więcej niż dostępu do informacji. Potrzebują sposobów radzenia sobie z nimi, tworzenia powiązań, dostrzegania zasad, odnoszenia się do własnych doświadczeń i odrębności. Dlatego nasze działania skierowane są na rozumienie świata, a nie uczenie się go na pamięć.   

Dlaczego pracujemy za pomocą technik NLP i metody STEAM?

We wczesnym dzieciństwie uczymy się sami chodzić i mówić od osób, które te rzeczy robią. Używając swojej myśli i swojego ciała w taki sam sposób, jak postaci wzorcowe, dzieci mogą bezpośrednio podnieść jakość swoich działań i osiąganych rezultatów. Często rzeczy, które wiele zmieniają, są bardzo subtelne lub ukryte. Człowiek zawsze przekazuje jakieś informacje. To słowa, których używa. Wyraz twarzy. Postawa. Ruchy dłoni. Ton głosu. Mruganie oczami. Oddech. „Nicniemówienie” to ważna forma komunikacji. Obrazy, dźwięki i uczucia, które dziecko tworzy w swoim umyśle, mają wielki wpływ na jego działania w realnym świecie.  

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) pokazuje, w jaki sposób zrozumieć i odwzorować  własny sukces tak, aby doświadczać znacznie więcej takich momentów. Techniki NLP nie wymagają wielu powtórzeń, by dziecko się czegoś nauczyło. Raz doświadczone pozostają w pamięci. Natomiast metoda STEM pozwala łączyć sztukę z przedmiotami ścisłymi. To nietypowe połączenie  powoduje, że dzieci uczą się wyjaśniać zależności, prezentować dane, przeliczać i analizować. Uczeń przestaje być odtwórcą, a staje się projektantem. Zmienia to także rolę nauczyciela, który staje się mentorem. Metoda STEAM daje nam możliwość bawienia się nauką. 

Skład Zespołu ds. Innowacji:

  • Mariola Świąder – nauczycielka historii
  • Piotr Bednarski – nauczyciel plastyki
  • Anna Duma - nauczyciel języka polskiego

Gdzie można śledzić nasze działania?

  • www. szkola.tbg.net.pl/Nowa SP/SP IV-VIII/index.htm – zakładka „Innowacja” 
  • www.facebook.com/innowacjemk