Liceum

Aktualności

W cyfrowym świecie

W cyfrowym świecie

Świat zmienia się dynamicznie. Wydaje się, że ważniejsze jest dziś, jak mówimy, zamiast tego, co mówimy. Internet spowodował to, że każdy z nas stał się mówcą, ale nikomu nie powiedziano, jak używać „mównicy i mikrofonu”. Ekrany komputerów zmieniły tradycyjną mowę ciała. Problemem staje się zrozumienie tego, co drugi człowiek chce nam przekazać. Naszym obowiązkiem jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do rzeczywistości, której my, dorośli, jeszcze nie znamy. Dzieci potrzebują czegoś więcej niż dostępu do informacji. Potrzebują sposobów radzenia sobie z nimi, tworzenia powiązań, dostrzegania zasad, odnoszenia się do własnych doświadczeń i odrębności. Dlatego Innowacje MK w roku szkolnym 2023/2024 przebiegają pod hasłem „W cyfrowym świecie”. Wskażemy dzieciom, jak skutecznie komunikować się we współczesnym świecie. Pokażemy świat dorosłych, w którym przyszło żyć ich rodzicom, dziadkom, a nawet pradziadkom. Sięgniemy do dalekiej historii, aby nauczyły się wyciągania wniosków na przyszłość. Dzięki elementom programowania neurolingwistycznego i metodzie STEM udowodnimy, że świat można zrozumieć. Wcale nie trzeba się go uczyć na pamięć.

Mariola Świąder – koordynator ds. Innowacji MK