Liceum

Aktualności

Czym jest pieniądz?

Czym jest pieniądz?

Dlaczego nie płacimy piastem, polem czy lechem? Skąd się wzięły monety i banknoty? Ile waży sztaba złota? Czym jest Narodowy Bank Polski i jaka jest jego rola? Czym są waluta, stopa procentowa, inflacja, rezerwy walutowe, skarb państwa? Czym NBP różni się od innych banków? Kto stoi na straży pieniądza? Co to znaczy, że pieniądze krążą? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi z uczniami klasy 7b i Drużyną Ambasadorów podczas lekcji ekonomii w ramach Innowacji MK 2022/2023 pod hasłem „Szelest pieniędzy”. Przepytaliśmy społeczność szkolną, co wiedzą na temat zabezpieczeń pieniędzy i czyje wizerunki są na naszych banknotach. Tak powstał plakat z wynikami ankiety, który można oglądać na tablicy ogłoszeń w naszej szkole.

Mariola Świąder, Piotr Bedanrski