Liceum

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
do klasy I i oddziału „0” 

Oferujemy: 

- pracę w małolicznych klasach,
- szeroką ofertę zajęć dodatkowych,
- bogato wyposażone klasopracownie,
- nowoczesne metody nauczania (m.in. ocenianie kształtujące, elementy pedagogiki Montessori, rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego, drugi język obcy do wyboru od IV klasy, basen robotyka…)
- opiekę w świetlicy do godziny 16.30 

Wnioski przyjmowane są do 31 marca 2023 r.
Telefon kontaktowy: sekretariat szkoły - 15 823 41 75
Adres mailowy – szkolad@op.pl