Liceum

Laboratoria przyszłości

Zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości  

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.  

Zgodnie z harmonogramem programu nasza szkoła została zgłoszona do Laboratoriów Przyszłości, zaś do 31  grudnia 2022 roku  wykorzystała wszystkie środki. Zakupiono wyposażenie za kwotę 70 tys. zł. Szkoła jest jeszcze w trakcie kompletowania pomocy. Zakończenie zakupów planuje się na koniec kwietnia 2023 roku.  

Wyposażenie Laboratorium Przyszłości będzie wykorzystywane na zajęciach edukacji technicznej w klasach I-III, na lekcjach techniki, informatyki, biologii, chemii, fizyki czy robotyki. Zakupiono m.in. sprzęt audiowizualny, nagłaśniający, drukarkę 3D z wyposażeniem, zestawy edukacyjne z mikrokontrolerami, pomoce i gry edukacyjne  oraz okulary VR.