Liceum

Współpraca / kontakty zagraniczne

Odkąd Polska stała się krajem Unii Europejskiej, uczestniczymy w projektach unijnych Comenius i Erasmus, jako członkowie grup projektowych lub jako gospodarze. Programy realizowane są głównie przez uczniów naszego liceum, ale często zapraszamy do współpracy kolegów i koleżanki ze szkoły podstawowej.  

Projekty polegają na realizowaniu tematu z wybranego obszaru i na realizacji zadań w partnerstwie z zespołami z poszczególnych krajów wchodzących w skład projektu.  

W efekcie zawiązujemy przyjaźnie i relacje wykraczającą poza unijne projekty i organizujemy wiele wymian młodzieżowych.  Naszym stałym partnerem stało się liceum dwujęzyczne z Budapesztu.