previous arrow
next arrow
Slider

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU KLASY 4-8

Informacje

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,
jaki można dać dziecku, jest wykształcenie.”  
 Arystoteles  

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Małego Księcia to najlepszy wybór!

W klasach 0-III zapewniamy:

 • pracę w mało licznych grupach pod kierunkiem doświadczonych, twórczych nauczycieli;
 • przyjazną atmosferę, duże poczucie bezpieczeństwa;
 • wszechstronną pomoc ze strony specjalistów w rozwijaniu uzdolnień i zaspokajaniu specyficznych potrzeb dzieci – wsparcie psychologa ogólnego i specjalnego, logopedy, terapeuty ds. kontroli emocji i umiejętności społecznych, instruktora gimnastyki korekcyjnej;
 • możliwość rozwijania zainteresowań – już od klasy „0” oferujemy kółka: teatralne, taneczne, wokalne, sportowe.

Od klasy „0” oferujemy:

– język angielski – 3 x w tygodniu,
– informatyka – 1 x w tygodniu,
– pływanie – 1 x w tygodniu.

Od klasy I oferujemy:

– język angielski – 4 x w tygodniu,
– zajęcia z native speakerem – 1 x w tygodniu (od klasy III),
– informatyka  –  2 x w tygodniu,
– pływanie  – 2 x w tygodniu,
– NOWOŚĆ – zajęcia artystyczne,
– opiekę w świetlicy w godz. 6.00 – 16.30.

W klasach IV-VIII szkoły podstawowej zapewniamy:

 • wysoki poziom nauczania poszczególnych przedmiotów, przygotowanie do testu ósmoklasisty;
 • lekcje aktywizujące uczniów, prowadzone przez otwartych, pełnych nowatorskich pomysłów nauczycieli;
 • pełne zaangażowania działania wychowawcze (zwracanie uwagi na kulturę osobistą uczniów i ich poprawne zachowanie,  wpajanie wartości ) poparte ścisłą i życzliwą współpracą z rodzicami;
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą uczeniu się, rozwojowi i twórczej pracy, zdobywaniu sukcesów przez uczniów (w tym uczniów
  z dysfunkcjami i mniejszymi możliwościami edukacyjnymi);
 • bezpieczeństwo i opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6.00 – 16.30;
 • obowiązkowe zajęcia wyróżniające nas spośród innych szkół:

– język angielski – 4 x w tygodniu,
– język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki od kl. IV – 2 x w tygodniu,
– zajęcia z native speakerem – 1 x w tygodniu,
– możliwość nauki od kl. VII w oddziałach dwujęzycznych,
– informatyka – 2 x w tygodniu,
– pływanie – 1-2 x w tygodniu,
– rozwijające liczne zajęcia sportowe,
– NOWOŚĆ – zajęcia graficzne;

 • rozwijanie zdolności uczniów na zajęciach dodatkowych, przygotowujących do konkursów (praca z uczniem zdolnym), kółkach zainteresowań;
 • rozwijające dodatkowe zajęcia sportowe na nowej sali gimnastycznej: piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę koszykową;
 • szeroką gamę zajęć dodatkowych w ramach programów unijnych;
 • zajęcia i warsztaty psychologiczne organizowane przez pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, psychologa, logopedę;
 • wycieczki, wyjazdy ukulturalniające – do teatru, kina, na wystawy, wycieczki rowerowe i piesze, akcje społeczne i ekologiczne; wyjazdy zagraniczne, białe i zielone szkoły;
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny i ciekawe pomoce dydaktyczne.