Liceum

Aktualności

PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE 

PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE 

Drodzy Laureaci i Finaliści przedmiotowych i tematycznych konkursów kuratoryjnych! Gratulujemy Wam wybitnych sukcesów okupionych ciężką pracą, dziękujemy za trud w zgłębianu treści znacznie wykraczających poza podstawowy materiał i życzymy dalszego rozwijania pasji naukowych.

Serdecznie dziekujemy Nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów:  pani Elżbiecie Bałacie, pani Anecie Wolak, pani Annie Dumie, pani Oliwii Szczepańkiej, pani Kamili Rychlak oraz panu Wojciechowi Marciniakowi i panu Michałowi Kołodziejowi.

Szczególne podziękowania przekazujemy pani Marioli Świąder, która przygotowywała ucznia, obecnie już nie naszej szkoły, do konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność”.  Zdobył on również tytuł laureata.

Dziękujemy również pani Helenie Bukowskiej, która przygotowała ucznia do konkursu tematycznego „Podkarpacki Baltie 2024″. Uczeń pod jej kierunkiem zdobył tytuł laureata, ale obecnie już nie uczęszcza do naszej szkoły.

Dziękujemy także Rodzicom Laureatów i Finalistów za wszelką życzliwość i pomoc, a także ogromny wkład w sukces dzieci i zachęcanie ich do wysiłku.