Liceum

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

ZAPRASZAMY RODZICÓW I UCZNIÓW MAŁEGO KSIĘCIA DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH, PROWADZONYCH W RAMACH GRUP WSPARCIA, PRZEZ PANIĄ ANNĘ BOGDAŃSKĄ – PEDAGOGA SZKOLNEGO ORAZ PANIĄ AGNIESZKĘ HOMAROWICZ – PSYCHOLOGA SZKOLNEGO.

UDZIAŁ W GRUPIE WSPARCIA POLEGA NA DZIELENIU SIĘ WŁASNYMI DOŚWIADCZENIAMI Z INNYMI JEJ CZŁONKAMI, SŁUCHANIU, NAWIĄZYWANIU KONTAKTU, DZIELENIU SIĘ POŻYTECZNYMI INFORMACJAMI, UDZIELANIU SOBIE WZAJEMNIE WSPARCIA EMOCJONALNEGO.  AKTYWNE UCZESTNICTWO W GRUPIE WSPARCIA POMAGA W PRACY NAD SOBĄ, W OSOBISTYM ROZWOJU, A TAKŻE W RADZENIU SOBIE Z CODZIENNYMI TRUDNOŚCIAMI.  

GŁÓWNA ZASADA TO: WSPIERAMY INNYCH, SZUKAMY WSPARCIA ALE NIE KRYTYKUJEMY I NIE OCENIAMY

SPOTKANIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY TEAMS W WYZNACZONYCH DNIACH I GODZINACH (WG HARMONOGRAMU).

CHĘĆ UDZIAŁU W GRUPACH WSPARCIA PROSIMY ZGŁASZAĆ BEZPOŚREDNIO DO PROWADZĄCYCH (A. BOGDAŃSKA, A. HOMAROWICZ) PO PRZEZ TEAMS.