Liceum

  1. Do której klasy uczęszcza Pani/Pana dziecko?
  4a4b5a6a6b78a8b

  2. W jaki sposób dziecko wypowiada się o nauczycielu matematyki?

  z sympatiąz szacunkiemz niechęciąobojętnienic nie mówi

  3. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poszczególne obszary pracy/cechy nauczyciela, podczas gdy 1 znaczy – bardzo źle, a 5 – bardzo dobrze.

  Przygotowanie nauczyciela do zajęć

  Sposób wykładania treści przez nauczyciela

  Poziom zrozumienia zagadnień z lekcji przez Pani/Pana dziecko

  Punktualność

  Kultura pracy na lekcji

  Kreatywność

  Zaangażowanie

  Jakość informacji zwrotnej jaką otrzymuje dziecko

  4. Proszę odpowiedzieć tak/nie/czasami

  Czy sprawdziany/testy są zawsze zapowiadane z wyprzedzeniem

  Czy nauczyciel podaje zakres materiału na sprawdzian/test?

  Czy nauczyciel oddaje w terminie sprawdzone testy?

  Czy nauczyciel omawia oddawane sprawdziany/testy?

  5. Co najbardziej ceni Pani/Pan w pracy nauczyciela?

  6. Czy jest coś, co przeszkadza Pani/Panu w pracy nauczyciela?

  7. Czy Pani/Pana dziecko uczęszcza na korepetycje z nauczanego przedmiotu?
  taknie

  8. Jeśli tak, to jaka wg Pani/Pana jest tego przyczyna?