Liceum

Aktualności

Harmonogram pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych w roku szkolnym 2022/2023

Zapisy dla uczniów klas 1 – 4 będą prowadzone przez wychowawców klasy, w terminie do dnia 16.09.2022r.

Zapisy dla uczniów klas 7 – 8 oraz liceum będą prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, w terminie
do dnia 16.09.2022r.

Realizacja zajęć rozpocznie się od dnia 19 września 2022r.