Liceum

Działalność artystyczna

Edukacja artystyczna jest naszą dumą. Są trzy główne powody, dla których prowadzimy świadomą edukację artystyczną w bardzo szerokim zakresie: 

  • Pierwszy - jesteśmy przeświadczeni, że aktywność artystyczna ucznia bezpośrednio wpływa na podniesienie jego wyników nauczania.
  • Drugi – działalność artystyczna w naturalny sposób wzbogaca inteligencję emocjonalną i rozwój społeczny naszych uczniów.
  • Trzeci – posiadanie wiedzy z zakresu sztuki, przenosi nasze dzieci i młodzież na wyższy poziom odczuwania, zmusza do poszukiwań, zachęca do bycia świadomym odbiorcą szeroko pojętej kultury oraz mobilizuje do aktywnych działań twórczych.  

Oferujemy szereg aktywności, które wpisane są w nasz plan lekcji oraz dodatkowych – odbywających się poza planem. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę. Są to osoby o uprawnieniach pedagogicznych, które same tworzą i są artystami w swojej dziedzinie. Za pracę całego obszaru odpowiedzialny jest koordynator. Proponujemy uczniom pracę w następujących sekcjach:  

Grupa Wokalna „Nowe Brzmienie”, Formacja taneczna „MK Dance”, Zespół instrumentalny B612, Klasa rysunku architektonicznego i grafiki 3D, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczno – techniczne.