previous arrow
next arrow
Slider

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU KLASY 4-8

Konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

01.10.2021 r.
NA STRONIE KURATORIUM ZAMIESZCZONO REGULAMIN ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU – wersja *.pdf (aktualizacja z 6.10.2021)

HARMONOGRAM (STR. 1)
WYKAZ PRZYBORÓW (STR. 2)
OŚWIADCZENIE RODZICÓW (STR. 3)
OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA I KLAUZULA INFORMACYJNA (STR. 4, 5)


31.08.2021 r.
NA STRONIE KURATORIUM DOSTĘPNE SĄ WYMAGANIA KONKURSOWE.


KONKURSY PRZEDMIOTOWE – INFORMACJE

NA STRONIE KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE ZAMIESZCZONO INFORMACJĘ:

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. KONKURSY PRZEDMIOTOWE, PROWADZONE PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY ODBYWAJĄ SIĘ NA TERENIE SZKOŁY ZGODNIE Z OGŁOSZONYM W REGULAMINIE HARMONOGRAMEM 

Z ZASTRZEŻENIEM:

·         PRZESUWA SIĘ CZAS ROZPOCZĘCIA KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO W DNIU 16 LISTOPADA 2020 R. Z GODZINY 10.00 NA GODZ. 12.00,

·         PRZESUWA SIĘ CZAS ROZPOCZĘCIA KONKURSU Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W DNIU 20 LISTOPADA 2020 R. Z GODZINY 10.00 NA GODZ. 11.00.

2. KONKURSY SĄ ORGANIZOWANE Z UWZGLĘDNIENIEM KONIECZNOŚCI PODWYŻSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO, ZWIĄZANEGO ZE STANEM EPIDEMICZNYM W KRAJU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO, MINISTRA ZDROWIA I MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ.

3. ZA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE ETAPU SZKOLNEGO KAŻDEGO Z KONKURSÓW ODPOWIADA DYREKTOR SZKOŁY.

TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKACH UCZNIÓW NIEMOGĄCYCH OPUSZCZAĆ DOMU W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII DYREKTOR SZKOŁY MOŻE ZADECYDOWAĆ O INNYM SPOSOBIE PRZEPROWADZENIA KONKURSU POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH I SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIA JAKO UCZESTNIKA KONKURSU I PO UZYSKANIU APROBATY PRZEWODNICZĄCEGO WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI KONKURSOWEJ, CO DO PRZEDSIĘWZIĘTYCH ŚRODKÓW.

DYREKTOR SZKOŁY JEST ZOBOWIĄZANY DO ZGŁOSZENIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI KONKURSOWEJ TAKICH PRZYPADKÓW, ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO, NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED TERMINEM KAŻDEGO KONKURSU,

HTTPS://KO.RZESZOW.PL/APP/RSIO/LOGOWANIE/ANKIETY/RENDER/66

INFORMUJĄC O ZASTOSOWANYCH ŚRODKACH I SPOSOBACH ZAPEWNIAJĄCYCH POUFNOŚĆ MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH I SAMODZIELNOŚCI PRACY UCZESTNIKÓW KONKURSU.
W WYMIENIONYM FORMULARZU BĘDZIE DOSTĘPNA INFORMACJA O STANOWISKU PRZEWODNICZĄCEGO WKK.

4. PROSZĘ PAŃSTWA DYREKTORÓW O BIEŻĄCE ŚLEDZENIE POWIADOMIEŃ NA STRONIE INTERNETOWEJ.

PRZEWODNICZĄCY WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI KONKURSOWEJ

               STANISŁAW FUNDAKOWSKI


NA STRONIE KURATORIUM ZAMIESZCZONO REGULAMIN ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

HARMONOGRAM (STR. 1)
WYKAZ PRZYBORÓW (STR. 2)
KLAUZULA INFORMACYJNA (STR. 3)
OŚWIADCZENIE RODZICÓW (STR. 12)
OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA (STR. 13)

Wymagania konkursowe dostępne są na stronie kuratorium.