previous arrow
next arrow
Slider

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU KLASY 4-8

Innowacja

Archiwum

Miejski Konkurs Fotograficzny „Ziemia-Woda-Powietrze”

Zapraszamy uczniów klas 4-8 tarnobrzeskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w Miejskim Konkursie Fotograficznym pod nazwą „Ziemia-Woda-Powietrze”. Konkurs organizowany jest przez naszą szkołę w ramach Innowacji MK 2020/2021 pod patronatem Regionalnego Centrum Promocji Natura 2000. Program Innowacje MK wspierają Liga Ochrony Przyrody, Telewizja Lokalna TVL i Radio Leliwa. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Zespół ds. Innowacji

Konkurs na tekst piosenki ekologicznej

Zapraszamy uczniów klas 6-8 naszej szkoły do udziału w konkursie na tekst do piosenki ekologicznej. Tematyka konkursu dotyczy aktualnych problemów naszej planety: degradacji środowiska, zanieczyszczenia powietrza i wody, wyczerpywania się surowców, globalnego ocieplenia. Konkurs organizowany jest w ramach Innowacji MK „Mamy oko na klimat! Ziemia-Woda-Powietrze”. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Zespół ds. Innowacji

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Kryzys klimatyczny to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którym stoimy jako ludzkość. Nasza szkoła w ramach Innowacji MK przyłączyła się do akcji Młodzieżowego Strajku Klimatycznego pod hasłem „Cała Polska dla sprawiedliwości klimatycznej”. W piątek 25 września 2020 r. przeszliśmy ulicami Tarnobrzega, aby przypomnieć mieszkańcom, że los naszej planety zależy od nas wszystkich.

Moja Planeta marzeń – miejski konkurs plastyczny.

zapraszamy przedszkolaków i uczniów klas 1-3 tarnobrzeskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym pod nazwą „Moja Planeta marzeń”. Konkurs organizowany jest przez naszą szkołę w ramach Innowacji MK 2020/2021 „Mamy oko na klimat! Ziemia-Woda-Powietrze” pod patronatem Regionalnego Centrum Promocji Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły. Program Innowacje MK wspierają Liga Ochrony Przyrody, Telewizja Lokalna TVL i Radio Leliwa. Czekamy na prace plastyczne lub graficzne. Więcej informacji w regulaminie Miejskiego Konkursu Plastycznego „Moja Planeta marzeń”.

Zespół ds. Innowacji

MAMY OKO NA KLIMAT! INNOWACJE MK 2020/2021

OPIS PROGRAMU.
W TYM ROKU SZKOLNYM „INNOWACJE MK” REALIZUJEMY POD HASŁEM „MAMY OKO NA KLIMAT! ZIEMIA–WODA–POWIETRZE”. NASZ PROGRAM OPIERA SIĘ NA CELACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – GLOBALNEGO ROZWOJU ONZ NA LATA 2015-2030. UZYSKALIŚMY PATRONAT REGIONALNEGO CENTRUM PROMOCJI NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY, A NASZE DZIAŁANIA WSPIERAJĄ LIGA OCHRONY PRZYRODY, TELEWIZJA LOKALNA TVL I RADIO „LELIWA”. UCZESTNICZYMY W MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE „1PLANET4ALL” ORAZ JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GLOBALNEGO RUCHU NA RZECZ OCHRONY KLIMATU I NASZEJ PLANETY. SKOMPLIKOWANE PROCESY DOTYCZĄCE KRYZYSU KLIMATYCZNEGO PREZENTUJEMY W SPOSÓB PRZYSTĘPNY I ATRAKCYJNY DLA DZIECI Z WYKORZYSTANIEM METODY STEAM. NIE WPROWADZAMY INNOWACJI DLA NIEJ SAMEJ. WIERZYMY, ŻE W OSTATECZNYM ROZRACHUNKU ZAOWOCUJE ONA WYŻSZĄ EFEKTYWNOŚCIĄ CAŁEGO SYSTEMU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO ORAZ ZMIENI SPOJRZENIE NA NASZĄ PLANETĘ. TYLKO CZŁOWIEK ŚWIADOMY ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH, ICH WAGI
I SPOSOBÓW WALKI Z NIMI POTRAFI SKUTECZNIE WALCZYĆ!

DLACZEGO KLIMAT?
LUDZKOŚĆ ZMIENIA GLOBALNY KLIMAT W TEMPIE NIESPOTYKANYM WCZEŚNIEJ W HISTORII. ZMIANA KLIMATU DZIEJE SIĘ TU I TERAZ. PRZEKAZY O ZMIANIE KLIMATU, KTÓRE DO NAS DOCIERAJĄ, SĄ W WIELU PRZYPADKACH ZE SOBĄ SPRZECZNE. CORAZ CZĘŚCIEJ JESTEŚMY RÓWNIEŻ NARAŻENI NA TREŚCI DEZINFORMACYJNE. UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNANIA RZETELNYCH INFORMACJI NA TEMAT ZMIAN KLIMATU JEST NIEZBĘDNA, ABYŚMY MOGLI ZROZUMIEĆ ZŁOŻONOŚĆ TEGO ZJAWISKA. WIELU LUDZI MYŚLI, ŻE LOS NASZEJ PLANETY JEST JUŻ PRZESĄDZONY. MY JEDNAK UWAŻAMY INACZEJ. WIERZYMY, ŻE WCIĄŻ MOŻEMY COŚ ZROBIĆ DLA PLANETY – OBRAĆ WŁAŚCIWY KURS. JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE DBAŁOŚĆ O KLIMAT JEST TROSKĄ NIE TYLKO O NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ, ALE TAKŻE O PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH POKOLEŃ. 

NASZE CELE:
–  PRZYGOTOWUJEMY DZIECI DO ROZUMIENIA ŚWIATA, A NIE UCZENIA SIĘ GO NA PAMIĘĆ;
–  UKAZUJEMY PROBLEMY NASZEJ PLANETY I PRZECIWDZIAŁAMY IM;
–  ŁAMIEMY PRZEKONANIA I NAWYKI TKWIĄCE W MENTALNOŚCI NASZEJ SPOŁECZNOŚCI;
–  WYPOSAŻAMY W UMIEJĘTNOŚĆ ROZRÓŻNIANIA FAKENEWSÓW OD WIARYGODNYCH INFORMACJI;
–  UKAZUJEMY WALORY NASZEGO REGIONU;
–  UCZYMY OPIERANIA SIĘ NA SCHEMACIE: HIPOTEZA-DOŚWIADCZENIE-WNIOSEK;
–  PROMUJEMY POCZUCIE INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LOS NASZEJ PLANETY;
–  POZWALAMY NA ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNYCH W DALSZYM ŻYCIU (KRYTYCZNE MYŚLENIE, PUBLICZNE WYSTĘPOWANIE, PLANOWANIE DZIAŁAŃ, PRACA W RÓŻNORODNEJ GRUPIE);
–  ŁĄCZYMY EDUKACJĘ O ZMIANIE KLIMATU Z EDUKACJA MEDIALNĄ;
–  DAJEMY POCZUCIE WPŁYWU NA PRZYSZŁOŚĆ.

CO ROBIMY?
–  ORGANIZUJEMY KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ POŚWIĘCONĄ ZMIANIE KLIMATU;
–  DZIELIMY SIĘ SWOIMI DZIAŁANIAMI W PRZESTRZENI INTERNETOWEJ;
–  PROWADZIMY REDAKCJĘ SZKOLNĄ SKUPIAJĄCĄ MŁODYCH DZIENNIKARZY;
–  PUBLIKUJEMY WŁASNE MATERIAŁY DZIENNIKARSKIE NA TEMAT LOKALNYCH ASPEKTÓW ZMIANY KLIMATU;
–  WSPÓŁPRACUJEMY Z DZIENNIKARZAMI;
–  ORGANIZUJEMY NOC DZIENNIKARZY I OBSERWATORIUM LETNIEGO NIEBA;
–  PRZYGOTOWUJEMY WŁASNE MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE;
–  SPOTYKAMY SIĘ Z CIEKAWYMI LUDŹMI – PASJONATAMI, EKSPERTAMI;
–  ORGANIZUJEMY SPOTKANIA, WEBINARY I DEBATY KLIMATYCZNE;
–  TWORZYMY WŁASNE PROJEKTY;
–  PROWADZIMY WARSZTATY NA TEMAT ZMIANY KLIMATU I PRACY REDAKCJI SZKOLNEJ;
–  WŁĄCZAMY SIĘ DO ŚWIATOWYCH DZIAŁAŃ.

MARIOLA ŚWIĄDER

„1PLANET4ALL – RAZEM DLA KLIMATU!”

„1Planet4All – Razem dla klimatu!” to europejski program, w którym od września 2020 r. bierze udział nasza szkoła w ramach Innowacji MK pod hasłem „Mamy oko na klimat. Ziemia-Woda-Powietrze”.  Program łączy edukację globalną, klimatyczną i medialną, dzięki czemu nasi uczniowie rozwiną wiele umiejętności przydatnych w dalszym życiu: krytycznego myślenia, analizowania przekazów medialnych, publicznego występowania, planowania działań czy pracy w zespole. Program „1Planet4All – Razem dla klimatu!” realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z organizacjami z 11 krajów Unii Europejskiej. Jest również częścią DEAR (The European Commission’s Development Education and Awareness Raising Programme), który umożliwia Europejczykom wkład w globalny rozwój. Nastawiamy się na kompleksowe działania na rzecz ochrony naszej Planety, bo wierzymy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za jej los.

Mariola świąder

„Akceptacja jest OK!”

Podczas „Innowacji MK” wraz z dziećmi z klasy 5b poszukiwaliśmy zasad, które łączą, a nie dzielą ludzi. Mamy nadzieję, że dzieci bogatsze o te zasady, w przyszłości lepiej zrozumieją drugiego człowieka. To była niezwykła lekcja o życiu.

Mariola Świąder

Różnice są OK!

„Daleko raj, gdy na człowieka się zmykam” śpiewa Stanisław Sojka…
 
W dzisiejszym świecie dyskryminacja przybiera różne formy.
Jak rozpoznawać problemy? W jaki sposób walczyć z uprzedzeniami? Jak wyzbyć się przesądów i animozji na temat grup określanych jako „inni”? Jak obalać stereotypy zakorzenione w naszej społeczności? Jak odróżniać fałsz od informacji rzetelnych? Jak kształtować poczucie własnej wartości? Na te i wiele innych pytań szukaliśmy odpowiedzi wraz z Dziećmi z klasy 5a podczas INNOWACJI MK. Przybrały one formę komiksu, który już za niedługo będzie można zobaczyć w szkole i na naszych stronach.

Mariola Świąder i Piotr Bednarski

Świąteczne Innowacje MK

Oscypki, obwarzanki, plińce z pomoćką, buchty na parze, pyrki z gzikiem, kwaśnica, marcińskie rogale – to tylko część regionalnych potraw, które poznały dzieci z klasy 4b. Nie mogąc doczekać się bożonarodzeniowych świąt, szukaliśmy także informacji o potrawach wigilijnych. A jak wigilia – to pierogi – mówi jedna z czwartoklasistek. Przed nami święta. Niektórzy z nas wyruszą do swoich rodzin. To ważne, aby znać i szanować regionalne tradycje, ale także móc opowiedzieć innym o tym, co jest ważne dla nas.

Mariola Świąder

Co mamy w środku?

Pod naszą skórą nieustannie coś się dzieje: coś płynie, tłoczy, zasysa, miażdży, pęka, naprawia się i tworzy na nowo. Cały zespół wyspecjalizowanych narządów pracuje tak wydajnie, że przeciętny człowiek zużywa przez godzinę tyle energii, co stuwatowa żarówka.Czy można odbyć podróż w głąb ciała? Z czego składa się żołądek? Jaki kolor ma wątroba? Jak długie są nasze jelita?
Jakże niezwykłym organizmem jest nasze ciało, przekonały się dzieci z klasy 5c podczas INNOWACJI MK.

Mariola Świąder

Kości i mięśnie

„Łódka płynie, Księżyc świeci, Trójgraniasty Groszek leci. Na Trapezie, Trapeziku, wisi Główka na Haczyku” – takim wierszykiem pani Ewa Gronkowska, lekarz internista i diabetolog zachęciła dzieci z klasy 5b do nauki ośmiu kości nadgarstka. Czy kości wykonują ruchy? Jak dbać o mięśnie i kości? Ile waży szkielet człowieka? Na te i wiele innych pytań dzieci szukały odpowiedzi w ramach drugiego modułu INNOWACJI MK „Z anatomią na ty!”. Uczniowie
z ciekawością słuchali pani Ewy, zasypując ją rożnymi pytaniami dotyczącymi zawodu lekarza i funkcjonowania ludzkiego organizmu. Po spotkaniu z ekspertem dzieci dowiedziały się kto i po co w dzisiejszych czasach uczy się łaciny. Później przyszedł czas na samodzielną pracę. Dziewczynki własnoręcznie wykonywały ludzki szkielet,
a chłopcy, śladem wielkiego artysty Giuseppe Arcimboldo, uzupełniali wnętrzności człowieka warzywami
i owocami. Emocji nie było końca. Wytwory INNOWACJI MK spoglądają na naszą społeczność uczniowską z klatki schodowej.

Mariola Świąder i Piotr Bednarski

„ecoINNOWATOR” Małego Księcia

Wycieczką do Elektrowni Enea w Połańcu zakończył się pierwszy moduł INNOWACJI MK pod hasłem „ecoINNOWATOR”. Uczniowie mogli w praktyce wykorzystać swoją wiedzę dotyczącą energii. Pracownicy elektrowni opowiedzieli im
o funkcjonowaniu elektrowni, produkcji prądu elektrycznego oraz umożliwili zobaczenie z bliska urządzeń energetycznych. Moduł „ecoINNOWATOR” miał na celu wyrabianie u dzieci nawyków i przyzwyczajeń dotyczących racjonalnego wykorzystywania energii. Wierzymy, że uczenie młodego pokolenia proekologicznego, prospołecznego
i prozdrowotnego myślenia przyczyni się w przyszłości do zmiany mentalności naszej społeczności.Ważne jest dla nas, aby dzieci ceniły życie i postrzegały siebie jako gospodarzy na Ziemi. Wówczas ich życie odzwierciedli te przekonania. Można śmiało stwierdzić, że każde dziecko zasłużyło na miano „ecoINNOWATORA” Małego Księcia.

Mariola Świąder i Piotr Bednarski