previous arrow
next arrow
Slider

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU KLASY 4-8

Dokumenty rekrutacyjne

Kliknij, aby złożyć podanie elektroniczne

Podanie o przyjęcie

Opinia wychowawcy

Nabór w trakcie roku szkolnego

KALENDARIUM REKRUTACYJNE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

NABÓR DO KLAS 0 I PIERWSZYCH.

L.PCZYNNOŚCI REKRUTACYJNE:TERMIN
1.SKŁADANIE PODAŃ O PRZYJĘCIE DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU – DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.SZKOLAMALYKSIAZE.PLDO 30 KWIETNIA
2.POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ5 MAJA
3.OGŁOSZENIE LIST UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH I 0. INFORMACJA W SEKRETARIACIE SZKOŁY7 MAJA LUB TELEFONICZNA
4.PRZYJMOWANIE WPŁATY WPISOWEGODO 22 MAJA
5.PODZIAŁ UCZNIÓW NA ODDZIAŁY KLASOWE. SPOTKANIE Z DYREKCJĄ I WYCHOWAWCAMI – DATA UZALEŻNIONA JEST OD DECYZJI O POWROCIE DO NAUCZANIA STACJONARNEGO. PODANA ZOSTANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ TELEFONICZNIE
6.DOSTARCZANIE POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:
– OPINIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ (JEŚLI JEST).
– OPINIA WYCHOWAWCY PRZEDSZKOLA (DRUK DO POBRANIA ZE STRONY SZKOŁY)
DO 8 WRZEŚNIA
7.UMOWA ZE SZKOŁĄ:
– PODPISANIE DWÓCH EGZEMPLARZY UMOWY
– ZŁOŻENIE JEDNEGO EGZEMPLARZA UMOWY W SEKRETARIACIE SZKOŁY