×

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU

Grupy wsparcia dla Rodziców i Uczniów.

Zapraszamy Rodziców i Uczniów Małego Księcia do udziału w spotkaniach, prowadzonych w ramach grup wsparcia, przez Panią Annę Bogdańską – pedagoga szkolnego oraz Panią Agnieszkę Homarowicz – psychologa szkolnego.

Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.  Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.  

Główna zasada to: wspieramy innych, szukamy wsparcia ale NIE KRYTYKUJEMY I NIE OCENIAMY

Spotkania będą odbywać się za pośrednictwem platformy Teams w wyznaczonych dniach i godzinach (wg harmonogramu).

Chęć udziału w grupach wsparcia prosimy zgłaszać bezpośrednio do prowadzących (A. Bogdańska, A. Homarowicz) po przez Teams.

Harmonogram grup wsparcia dla Rodziców  
 Data – DzieńGodzinaKlasy    RODZICE
1.10.05.2021r. – poniedziałek17.00-18.00Kl. 1-3
  18.00-19.00Kl. 4-8
2.31.05.2021r. – poniedziałek17.00-18.00Liceum
3.07.06.2021r. – poniedziałek17.00-18.00Kl. 1-3
  18.00-19.00Kl. 4-8
Harmonogram grup wsparcia dla Uczniów  
 Data – DzieńGodzinaKlasy    UCZNIOWIE
1.17.05.2021r. – poniedziałek17.00-18.00Kl. 1-3
  18.00-19.00Kl. 4-8
2.24.05.2021r. – poniedziałek17.00-18.00Liceum
3.14.06.2021r. – poniedziałek17.00-18.00Kl. 1-3
  18.00-19.00Kl. 4-8