Osiągnięcia

„Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom”

„Certyfikat: „Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom”, potwierdza wyróżniające się warunki stworzone uczniom przez szkołę w dziedzinie rozwijania zdolności i osiągania sukcesów w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych. Certyfikat uzyskuje szkoła, która osiągnie wymaganą liczbę laureatów.”