previous arrow
next arrow
Slider

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU KLASY 4-8

Organizacja pracy szkolnej biblioteki

1. Zwrot podręczników oraz książek z biblioteki szkolnej odbywać się będzie w przedostatnim oraz ostatnim tygodniu nauki. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalonych dniach  (w celu uniknięcia grupowania się osób).

Harmonogram zwrotu podręczników i książek z biblioteki szkolnej:

15, 17, 22 czerwca godzina 15:00-16:00 klasy II i III szkoły podstawowej

16, 18, 25 czerwca godzina 15:00- 16:00 klasy V, VI i VIII szkoły podstawowej

Klasy I, IV i VII szkoły podstawowej nie oddają podręczników

2. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów:

  • podręczniki zwracamy w kompletach
  • usuwamy plastikowe i foliowe okładki
  • usuwamy zapisane ołówkiem notatki
  • prostujemy pogięte kartki i zagięte rogi

3. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapłacenia, w dniu zwrotu podręczników.

4. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 metra.

5. Książki będą zwracane  w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom oddającym  książki. Do szkoły wchodzimy wejściem głównym, podręczniki  będą przyjmowane w sali nr 1 .

6. Składowane książki będą oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania. Kwarantanna książek wygląda następująco:

  • książki w plastikowych okładkach  72 godziny
  • książki w tekturowych i papierowych okładkach 24 godziny

7. Zwrot podręczników potwierdzony będzie w karcie podręcznika przez osobę odbierającą podręczniki.

8. Poniżej zamieszczone zostały tabele z opłatami za zniszczone i zgubione podręczniki.

Dereń Anna