previous arrow
next arrow
Slider

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU KLASY 4-8

Egzamin do klasy 7 dwujęzycznej na rok szkolny 2020/2021

Egzamin  odbędzie się dn. 16 czerwca 2020 r. o godz. 14.00.
Zostanie przeprowadzony zgodnie z wymogami sanitarnymi w sali gimnastycznej (wejście boczne).

Będzie się składał z części pisemnej (60 minut) – test z jęz. angielskiego oraz test kompetencji językowych i części ustnej (10 minut) – sprawdzającej praktyczne umiejętności komunikacyjne.

Egzamin oparty jest na części podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6).
Składa się z zadań zamkniętych i otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu czytanego, znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, składni języka angielskiego oraz słownictwa.
Test predyspozycji językowych – zdawany w języku polskim – weryfikuje zdolności do nauki języków obcych.
Egzamin w części ustnej sprawdza praktyczne umiejętności komunikacyjne.

Deklaracje chęci przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego prosimy składać do wychowawców klas do dnia 27 maja przez dziennik elektroniczny.

Koordynator ds. języków obcych – Wojciech Marciniak
w razie pytań, proszę o kontakt
marciniak.wojtek.tbg@gmail.com
600 131 260