Świetlica

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, zorganizowanie pomocy w nauce
oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i odpoczynku uczniom naszej szkoły.
Zasady funkcjonowania określa regulamin, który mówi o celach i zadaniach świetlicy, organizacji pracy,
zasadach prowadzenia dokumentacji, prawach i obowiązkach pracowników.
Realizacja założeń dokumentowana jest w dziennikach zajęć świetlicowych,
gdzie ujęte są także opracowane przez wychowawców tygodniowe tematy.
Dane rodziców (opiekunów) zawarte są w kartach zgłoszeń dziecka do świetlicy.
Podczas zajęć w świetlicy staramy się urozmaicić pracę naszym podopiecznym.
Odbywa się u nas mnóstwo konkursów;
dzieci z chęcią wykonują również prace w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Po całym dniu nauki mają chwilę dla siebie, korzystają z gier i zabawek, wspólnie spędzając ze sobą czas.

Plan zajęć:
11:30 – 12:00 –  obiad dla uczniów szkoły podstawowej,
12:00 – 12:45 –  obiad dla uczniów zerówki,
12:45 – 16:30 –  zajęcia w świetlicy, w tym również zaprowadzanie i przyprowadzanie z basenu.

Uwaga!

Zapisy na obiady odbywają się u pani księgowej.
Każdą nieobecność na obiedzie należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w księgowości do godziny 8:30.