Osiągnięcia

„Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom”

„Certyfikat: „Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom”,
potwierdza wyróżniające się warunki stworzone uczniom przez szkołę
w dziedzinie rozwijania zdolności i osiągania sukcesów w konkursach przedmiotowych,
organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych.
Certyfikat uzyskuje szkoła, która osiągnie wymaganą liczbę laureatów.”