previous arrow
next arrow
Slider

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU KLASY 0-3

O NAS

CELEM DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY JEST ZAPEWNIENIE OPIEKI WYCHOWAWCZEJ, ZORGANIZOWANIE POMOCY W NAUCE ORAZ STWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO NAUKI WŁASNEJ I ODPOCZYNKU UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY. ZASADY FUNKCJONOWANIA OKREŚLA REGULAMIN, KTÓRY MÓWI O CELACH I ZADANIACH ŚWIETLICY, ORGANIZACJI PRACY, ZASADACH PROWADZENIA DOKUMENTACJI, PRAWACH I OBOWIĄZKACH PRACOWNIKÓW.
REALIZACJA ZAŁOŻEŃ DOKUMENTOWANA JEST W DZIENNIKACH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH, GDZIE UJĘTE SĄ TAKŻE OPRACOWANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW TYGODNIOWE TEMATY. DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) ZAWARTE SĄ W KARTACH ZGŁOSZEŃ DZIECKA DO ŚWIETLICY.
PODCZAS ZAJĘĆ W ŚWIETLICY STARAMY SIĘ UROZMAICIĆ PRACĘ NASZYM PODOPIECZNYM. ODBYWA SIĘ U NAS MNÓSTWO KONKURSÓW; DZIECI Z CHĘCIĄ WYKONUJĄ RÓWNIEŻ PRACE W KONKURSACH OGÓLNOPOLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH. PO CAŁYM DNIU NAUKI MAJĄ CHWILĘ DLA SIEBIE, KORZYSTAJĄ Z GIER I ZABAWEK, WSPÓLNIE SPĘDZAJĄC ZE SOBĄ CZAS.

PLAN ZAJĘĆ:
11:30 – 12:00 –  OBIAD DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
12:00 – 12:45 –  OBIAD DLA UCZNIÓW ZERÓWKI,
12:45 – 16:30 –  ZAJĘCIA W ŚWIETLICY, W TYM RÓWNIEŻ ZAPROWADZANIE I PRZYPROWADZANIE Z BASENU.

UWAGA!

ZAPISY NA OBIADY ODBYWAJĄ SIĘ U PANI KSIĘGOWEJ.
KAŻDĄ NIEOBECNOŚĆ NA OBIEDZIE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE W KSIĘGOWOŚCI DO GODZINY 8:30.