previous arrow
next arrow
Slider

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU KLASY 0-3

O Innowacji

Innowacje MK to program zajęć międzyprzedmiotowych w odmiennej niż dotychczas formie. Realizowany jest od 2018 r. pod patronatem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i skierowany do uczniów klas I – IV szkoły podstawowej.

Celem innowacji jest jak najlepiej przygotować dzieci do rzeczywistości, której my, dorośli, jeszcze nie znamy. Dzieci potrzebują sposobów radzenia sobie z informacjami, tworzenia powiązań, dostrzegania zasad, odnoszenia się do własnych doświadczeń i odrębności. Dlatego nasze działania skierowane są na rozumienie świata, a nie uczenie się go na pamięć.

W naszej pracy stosujemy metodę STEAM, czyli nowy model edukacji, który łączy sztukę
z przedmiotami ścisłymi. W ramach Innowacji MK prowadzimy warsztaty, doświadczenia, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, malujemy, rysujemy, korzystamy z aplikacji na smartfony, dyskutujemy, przeprowadzamy wywiady, nagrywamy audycje radiowe, kręcimy krótkie filmy,  tworzymy modele anatomiczne, gry terenowe, wyruszamy na wycieczki, budujemy miasta grupy
i mosty porozumień, ustalamy wspólne projekty międzykulturowe, używamy chmur.
Dzieci same konstruują sobie przestrzeń. Same szukają odpowiedzi, same budują narzędzia potrzebne do własnych odkryć. Angażują się „całym sobą” przez co pracują wszystkimi zmysłami.
A kiedy same tworzą, budują, odkrywają dochodzą do wniosku, że nauka jest ważna. Myślenie innowacyjne zaczyna się od ciekawości.
INNOWACJE W MAŁYM KSIĘCIU PROWADZĄ :
MARIOLA ŚWIĄDER – NAUCZUCIELKA HISTORII I PIOTR BEDNARSKI – NAUCZYCIEL PLASTYKI I SZTUK WIZUALNYCHH