previous arrow
next arrow
Slider

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU KLASY 0-3

INFORMACJE

„NAJCENNIEJSZYM I NAJTRWALSZYM PODARUNKIEM,
JAKI MOŻNA DAĆ DZIECKU, JEST WYKSZTAŁCENIE.”  
 ARYSTOTELES

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA TO NAJLEPSZY WYBÓR!

W KLASACH 0-III ZAPEWNIAMY:

 • PRACĘ W MAŁO LICZNYCH GRUPACH POD KIERUNKIEM DOŚWIADCZONYCH, TWÓRCZYCH NAUCZYCIELI;
 • PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ, DUŻE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA;
 • WSZECHSTRONNĄ POMOC ZE STRONY SPECJALISTÓW W ROZWIJANIU UZDOLNIEŃ I ZASPOKAJANIU SPECYFICZNYCH POTRZEB DZIECI – WSPARCIE PSYCHOLOGA OGÓLNEGO I SPECJALNEGO, LOGOPEDY, TERAPEUTY DS. KONTROLI EMOCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, INSTRUKTORA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ;
 • MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ – JUŻ OD KLASY „0” OFERUJEMY KÓŁKA: TEATRALNE, TANECZNE, WOKALNE, SPORTOWE.

OD KLASY „0” OFERUJEMY:

– JĘZYK ANGIELSKI – 3 X W TYGODNIU,
– INFORMATYKA – 1 X W TYGODNIU,
– PŁYWANIE – 1 X W TYGODNIU.

OD KLASY I OFERUJEMY:

– JĘZYK ANGIELSKI – 4 X W TYGODNIU,
– ZAJĘCIA Z NATIVE SPEAKEREM – 1 X W TYGODNIU (OD KLASY III),
– INFORMATYKA  –  2 X W TYGODNIU,
– PŁYWANIE  – 2 X W TYGODNIU,
– NOWOŚĆ – ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE,
– OPIEKĘ W ŚWIETLICY W GODZ. 6.00 – 16.30.

W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAPEWNIAMY:

 • WYSOKI POZIOM NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW, PRZYGOTOWANIE DO TESTU ÓSMOKLASISTY;
 • LEKCJE AKTYWIZUJĄCE UCZNIÓW, PROWADZONE PRZEZ OTWARTYCH, PEŁNYCH NOWATORSKICH POMYSŁÓW NAUCZYCIELI;
 • PEŁNE ZAANGAŻOWANIA DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE (ZWRACANIE UWAGI NA KULTURĘ OSOBISTĄ UCZNIÓW I ICH POPRAWNE ZACHOWANIE,  WPAJANIE WARTOŚCI ) POPARTE ŚCISŁĄ I ŻYCZLIWĄ WSPÓŁPRACĄ Z RODZICAMI;
 • PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ SPRZYJAJĄCĄ UCZENIU SIĘ, ROZWOJOWI I TWÓRCZEJ PRACY, ZDOBYWANIU SUKCESÓW PRZEZ UCZNIÓW (W TYM UCZNIÓW
  Z DYSFUNKCJAMI I MNIEJSZYMI MOŻLIWOŚCIAMI EDUKACYJNYMI);
 • BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W GODZINACH 6.00 – 16.30;
 • OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA WYRÓŻNIAJĄCE NAS SPOŚRÓD INNYCH SZKÓŁ:

– JĘZYK ANGIELSKI – 4 X W TYGODNIU,
– JĘZYK FRANCUSKI LUB JĘZYK HISZPAŃSKI LUB JĘZYK NIEMIECKI OD KL. IV – 2 X W TYGODNIU,
– ZAJĘCIA Z NATIVE SPEAKEREM – 1 X W TYGODNIU,
– MOŻLIWOŚĆ NAUKI OD KL. VII W ODDZIAŁACH DWUJĘZYCZNYCH,
– INFORMATYKA – 2 X W TYGODNIU,
– PŁYWANIE – 1-2 X W TYGODNIU,
– ROZWIJAJĄCE LICZNE ZAJĘCIA SPORTOWE,
– NOWOŚĆ – ZAJĘCIA GRAFICZNE;

 • ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH DODATKOWYCH, PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSÓW (PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM), KÓŁKACH ZAINTERESOWAŃ;
 • ROZWIJAJĄCE DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE NA NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ: PIŁKĘ NOŻNĄ, PIŁKĘ SIATKOWĄ, PIŁKĘ KOSZYKOWĄ;
 • SZEROKĄ GAMĘ ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW UNIJNYCH;
 • ZAJĘCIA I WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE ORGANIZOWANE PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO I PEDAGOGA SPECJALNEGO, PSYCHOLOGA, LOGOPEDĘ;
 • WYCIECZKI, WYJAZDY UKULTURALNIAJĄCE – DO TEATRU, KINA, NA WYSTAWY, WYCIECZKI ROWEROWE I PIESZE, AKCJE SPOŁECZNE I EKOLOGICZNE; WYJAZDY ZAGRANICZNE, BIAŁE I ZIELONE SZKOŁY;
 • PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE WYPOSAŻONE W SPRZĘT MULTIMEDIALNY I CIEKAWE POMOCE DYDAKTYCZNE.