previous arrow
next arrow
Slider

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU KLASY 0-3

Ekologia

18. 09. 2020 R.

MOJA PLANETA MARZEŃ – MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

ZAPRASZAMY PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW KLAS 1-3 TARNOBRZESKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W MIEJSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM POD NAZWĄ „MOJA PLANETA MARZEŃ”. KONKURS ORGANIZOWANY JEST PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ W RAMACH INNOWACJI MK 2020/2021 „MAMY OKO NA KLIMAT! ZIEMIA-WODA-POWIETRZE” POD PATRONATEM REGIONALNEGO CENTRUM PROMOCJI NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY. PROGRAM INNOWACJE MK WSPIERAJĄ LIGA OCHRONY PRZYRODY, TELEWIZJA LOKALNA TVL I RADIO LELIWA. CZEKAMY NA PRACE PLASTYCZNE LUB GRAFICZNE. WIĘCEJ INFORMACJI W REGULAMINIE MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJA PLANETA MARZEŃ”.

ZESPÓŁ DS. INNOWACJI

14. 09. 2020 r.

MAMY OKO NA KLIMAT! INNOWACJE MK 2020/2021

OPIS PROGRAMU.
W TYM ROKU SZKOLNYM „INNOWACJE MK” REALIZUJEMY POD HASŁEM „MAMY OKO NA KLIMAT! ZIEMIA–WODA–POWIETRZE”. NASZ PROGRAM OPIERA SIĘ NA CELACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – GLOBALNEGO ROZWOJU ONZ NA LATA 2015-2030. UZYSKALIŚMY PATRONAT REGIONALNEGO CENTRUM PROMOCJI NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY, A NASZE DZIAŁANIA WSPIERAJĄ LIGA OCHRONY PRZYRODY, TELEWIZJA LOKALNA TVL I RADIO „LELIWA”. UCZESTNICZYMY W MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE „1PLANET4ALL” ORAZ JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GLOBALNEGO RUCHU NA RZECZ OCHRONY KLIMATU I NASZEJ PLANETY. SKOMPLIKOWANE PROCESY DOTYCZĄCE KRYZYSU KLIMATYCZNEGO PREZENTUJEMY W SPOSÓB PRZYSTĘPNY I ATRAKCYJNY DLA DZIECI Z WYKORZYSTANIEM METODY STEAM. NIE WPROWADZAMY INNOWACJI DLA NIEJ SAMEJ. WIERZYMY, ŻE W OSTATECZNYM ROZRACHUNKU ZAOWOCUJE ONA WYŻSZĄ EFEKTYWNOŚCIĄ CAŁEGO SYSTEMU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO ORAZ ZMIENI SPOJRZENIE NA NASZĄ PLANETĘ. TYLKO CZŁOWIEK ŚWIADOMY ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH, ICH WAGI
I SPOSOBÓW WALKI Z NIMI POTRAFI SKUTECZNIE WALCZYĆ!

DLACZEGO KLIMAT?
LUDZKOŚĆ ZMIENIA GLOBALNY KLIMAT W TEMPIE NIESPOTYKANYM WCZEŚNIEJ W HISTORII. ZMIANA KLIMATU DZIEJE SIĘ TU I TERAZ. PRZEKAZY O ZMIANIE KLIMATU, KTÓRE DO NAS DOCIERAJĄ, SĄ W WIELU PRZYPADKACH ZE SOBĄ SPRZECZNE. CORAZ CZĘŚCIEJ JESTEŚMY RÓWNIEŻ NARAŻENI NA TREŚCI DEZINFORMACYJNE. UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNANIA RZETELNYCH INFORMACJI NA TEMAT ZMIAN KLIMATU JEST NIEZBĘDNA, ABYŚMY MOGLI ZROZUMIEĆ ZŁOŻONOŚĆ TEGO ZJAWISKA. WIELU LUDZI MYŚLI, ŻE LOS NASZEJ PLANETY JEST JUŻ PRZESĄDZONY. MY JEDNAK UWAŻAMY INACZEJ. WIERZYMY, ŻE WCIĄŻ MOŻEMY COŚ ZROBIĆ DLA PLANETY – OBRAĆ WŁAŚCIWY KURS. JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE DBAŁOŚĆ O KLIMAT JEST TROSKĄ NIE TYLKO O NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ, ALE TAKŻE O PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH POKOLEŃ. 

NASZE CELE:
–  PRZYGOTOWUJEMY DZIECI DO ROZUMIENIA ŚWIATA, A NIE UCZENIA SIĘ GO NA PAMIĘĆ;
–  UKAZUJEMY PROBLEMY NASZEJ PLANETY I PRZECIWDZIAŁAMY IM;
–  ŁAMIEMY PRZEKONANIA I NAWYKI TKWIĄCE W MENTALNOŚCI NASZEJ SPOŁECZNOŚCI;
–  WYPOSAŻAMY W UMIEJĘTNOŚĆ ROZRÓŻNIANIA FAKENEWSÓW OD WIARYGODNYCH INFORMACJI;
–  UKAZUJEMY WALORY NASZEGO REGIONU;
–  UCZYMY OPIERANIA SIĘ NA SCHEMACIE: HIPOTEZA-DOŚWIADCZENIE-WNIOSEK;
–  PROMUJEMY POCZUCIE INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LOS NASZEJ PLANETY;
–  POZWALAMY NA ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNYCH W DALSZYM ŻYCIU (KRYTYCZNE MYŚLENIE, PUBLICZNE WYSTĘPOWANIE, PLANOWANIE DZIAŁAŃ, PRACA W RÓŻNORODNEJ GRUPIE);
–  ŁĄCZYMY EDUKACJĘ O ZMIANIE KLIMATU Z EDUKACJA MEDIALNĄ;
–  DAJEMY POCZUCIE WPŁYWU NA PRZYSZŁOŚĆ.

CO ROBIMY?
–  ORGANIZUJEMY KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ POŚWIĘCONĄ ZMIANIE KLIMATU;
–  DZIELIMY SIĘ SWOIMI DZIAŁANIAMI W PRZESTRZENI INTERNETOWEJ;
–  PROWADZIMY REDAKCJĘ SZKOLNĄ SKUPIAJĄCĄ MŁODYCH DZIENNIKARZY;
–  PUBLIKUJEMY WŁASNE MATERIAŁY DZIENNIKARSKIE NA TEMAT LOKALNYCH ASPEKTÓW ZMIANY KLIMATU;
–  WSPÓŁPRACUJEMY Z DZIENNIKARZAMI;
–  ORGANIZUJEMY NOC DZIENNIKARZY I OBSERWATORIUM LETNIEGO NIEBA;
–  PRZYGOTOWUJEMY WŁASNE MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE;
–  SPOTYKAMY SIĘ Z CIEKAWYMI LUDŹMI – PASJONATAMI, EKSPERTAMI;
–  ORGANIZUJEMY SPOTKANIA, WEBINARY I DEBATY KLIMATYCZNE;
–  TWORZYMY WŁASNE PROJEKTY;
–  PROWADZIMY WARSZTATY NA TEMAT ZMIANY KLIMATU I PRACY REDAKCJI SZKOLNEJ;
–  WŁĄCZAMY SIĘ DO ŚWIATOWYCH DZIAŁAŃ.

MARIOLA ŚWIĄDER

31. 08. 2020 r.

1Planet4All – Razem dla klimatu!

„1Planet4All – Razem dla klimatu!” to europejski program, w którym od września 2020 r. bierze udział nasza szkoła w ramach Innowacji MK pod hasłem „Mamy oko na klimat. Ziemia-Woda-Powietrze”.  Program łączy edukację globalną, klimatyczną i medialną, dzięki czemu nasi uczniowie rozwiną wiele umiejętności przydatnych w dalszym życiu: krytycznego myślenia, analizowania przekazów medialnych, publicznego występowania, planowania działań czy pracy w zespole. Program „1Planet4All – Razem dla klimatu!” realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z organizacjami z 11 krajów Unii Europejskiej. Jest również częścią DEAR (The European Commission’s Development Education and Awareness Raising Programme), który umożliwia Europejczykom wkład w globalny rozwój. Nastawiamy się na kompleksowe działania na rzecz ochrony naszej Planety, bo wierzymy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za jej los.

Mariola Świąder