Dokumenty

Nazwa dokumentuCzytaj
STATUT Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu PDF
Regulamin uiszczania opłat za naukę szkolną w Zespole Szkół Społecznych nr 22019/2020
2020/2021
Informacja dotycząca czesnegoPDF
Regulamin Wycieczek PDF
Regulamin Olimpijczyka PDF