Dokumenty

Nazwa dokumentuCzytaj
STATUT Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu PDF
Regulamin uiszczania opłat za naukę szkolną w Zespole Szkół Społecznych Nr 2 PDF
Regulamin Wycieczek PDF
Regulamin Olimpijczyka PDF
Zarządzenie Nr 02/10/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu
Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia  
w Tarnobrzegu z dnia 29 października 2019  r. w sprawie propozycji
działań mających na celu obniżenie ciężaru plecaków uczniów 
PDF