×

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU

Społeczne Towarzystwo Oświatowo – Naukowe
im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

to organ prowadzący
dla Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

Kontakt:

STON
ul. Kochanowskiego 3
39 – 400 TARNOBRZEG
TEL.: 15  823 41 75

Skład Zarządu STON:

PREZES – Artur Piekielniak
ZASTĘPCA PREZESA – AGATA MRÓZ – MROZIŃSKA
SEKRETARZ – RENATA NIEDBAŁOWSKA
SKARBNIK – WIESŁAWA MAIK
CZŁONKOWIE – MARIOLA LENARD, MAŁGORZATA PIWKOWSKA – BIEŃ