×

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU

Nowy harmonogram rekrutacji

KALENDARIUM 2021/22

LPCZYNNOŚCI REKRUTACYJNETERMIN
1.SKŁADANIE PODAŃ – DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY.OD 22 MARCA  DO 31 MAJA 2021  
2PRZEPROWADZENIE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ.3 CZERWCA 2021 godz. 12.00  
3.OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW, KTÓRZY UZYSKALI POZYTYWNY WYNIK SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO.  
10 CZERWCA 2021  
4.PRZYJMOWANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. OD 25 DO 30
CZERWCA 2021
DO GODZ. 15.00
5PRZYJMOWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY9 LIPCA DO GODZ.14.00
6.OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO LICEUM. 12 LIPCA 2021 GODZ. 10.00
7.POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE W SEKRETARIACIE LICEUM POPRZEZ: ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW, DWÓCH ZDJĘĆ LEGITYMACYJNYCH, WPŁATĘ WPISOWEGO W WYSOKOŚCI 500 ZŁ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NA KONTO:
42 9434 0002 2001 1000 2655 0002, PODPISANIE I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ SZKOŁĘ – DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ 
DO 13 LIPCA 2021
8.SPOTKANIE RODZICÓW Z DYREKCJĄ SZKOŁY I WYCHOWAWCAMI KLAS PODPISANIE UMOWY PRZEZ RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA Z ZARZĄDEM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWO-NAUKOWEGO (ORGANU PROWADZĄCEGO) – W SEKRETARIACIE SZKOŁY.  30 SIERPNIA 2021 GODZ. 17.00