previous arrow
next arrow
Slider

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU

Nowy harmonogram rekrutacji

KALENDARIUM 2020/21

LPCZYNNOŚCI REKRUTACYJNETERMIN
1.SKŁADANIE PODAŃ – DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY.OD 27 MARCA  DO 22 CZERWCA 2020  
1A.SKŁADANIE PODAŃ DO KLASY DWUJĘZYCZNEJDO 5 CZERWCA 2020  
2PRZEPROWADZENIE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ
( W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ, EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE SZKOŁY
LUB ON-LINE. INFORMACJA O SPOSOBIE ZDAWANIA ZOSTANIE PRZEKAZANA TELEFONICZNIE KANDYDATOWI)   
22 CZERWCA 2020  
3.OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW, KTÓRZY UZYSKALI POZYTYWNY WYNIK SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO.  30 CZERWCA 2020  
4.PRZYJMOWANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJOD 26 DO 30
CZERWCA 2020
DO GODZ. 15.00
5.OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO LICEUM. (REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH PO OTRZYMANIU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY)    6 LIPCA 2020 GODZ. 10.00
4 SIERPNIA 2020  
6.POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE W SEKRETARIACIE LICEUM POPRZEZ: ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW, DWÓCH ZDJĘĆ LEGITYMACYJNYCH, WPŁATĘ WPISOWEGO W WYSOKOŚCI 500 ZŁ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NA KONTO:
42 9434 0002 2001 1000 2655 0002, PODPISANIE I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ SZKOŁĘ – DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ 
DO 10 LIPCA 2020
7.UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI O ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  DO 4 SIERPNIA 2020  
8.OGŁOSZENIE LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DLA KANDYDATÓW Z REKTUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ -ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI (PATRZ PUNKT 6)  5 SIERPNIA 2020  
9.SPOTKANIE RODZICÓW Z DYREKCJĄ SZKOŁY I WYCHOWAWCAMI KLAS PODPISANIE UMOWY PRZEZ RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA Z ZARZĄDEM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWO-NAUKOWEGO (ORGANU PROWADZĄCEGO) – W SEKRETARIACIE SZKOŁY  31 SIERPNIA 2020 GODZ. 17.00