×

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU

Historia szkoły

Przedstawiamy kilka ważnych dat, które prowadzą przez historię szkoły od momentu, gdy powstał pomysł, do chwili obecnej. Największą wartością jest to, że istnienie szkoły zostało zainicjowane przez rodziców, którzy szukali nowego sposobu edukacji dla swoich dzieci. To oni – rodzice naszych pierwszych uczniów powołali ją do życia i znaleźli dla niej miejsce. Okres przemian w naszym kraju, młode, dopiero tworzące się społeczeństwo obywatelskie sprzyjało takim przedsięwzięciom.
I tak istnieje już 28 lat.

Przedstawiamy kilka ważnych dat:

 • 1 września 1992 r. – rozpoczynamy działalność szkoły pod nazwą – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 po wcześniejszym uzyskaniu uprawnień szkoły publicznej od Kuratora Oświaty w Tarnobrzegu, siedzibą szkoły jest wynajmowany budynek przy ul. Marii Dąbrowskiej 15 w Tarnobrzegu, dyrektorem szkoły zostaje pani mgr Janina Janiszewska,
 • wakacje 1993 r. – przeprowadzamy się na ulicę Sikorskiego 4,
 • 1 września 1993 r. – stanowisko dyrektora obejmuje mgr Elżbieta Kamińska,
 • 1 września 1998 r. – stanowisko dyrektora obejmuje mgr Anita Woźniak,
 • 1 września 1999 r. – tworzymy II Społeczne Gimnazjum na bazie szkoły podstawowej,
 • 13 kwietnia 2003 r. – patronem szkoły zostaje Mały Książę – bohater książki Antoine de Saint Exupery, nadajemy imię obydwu szkołom Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznemu Gimnazjum,
 • 15 marca 2002 r. – po długoletnich poszukiwaniach „własnego miejsca”, uzyskujemy pozytywną opinię Zarządu Miasta Tarnobrzega w sprawie użyczenia budynku przy ulicy Kochanowskiego 3,
 • wakacje 2003 r. – intensywnie remontujemy szkołę, wszyscy pracujemy społecznie – rodzice naszych uczniów, nauczyciele, rodziny nauczycieli i… uczniowie
 • 1 września 2003 r. – rozpoczynamy naukę w nowoczesnej szkole
 • 1 września 2005 r. – oddajemy do użytku dobudowane skrzydło budynku z czterema dodatkowymi klasami,
 • 1 września 2006 r. – oddajemy do użytku kolejne skrzydło z czterema dodatkowymi klasami,
 • 1 września 2006 r.– tworzymy oddział przedszkolny nazywany „klasa zerową”,
 • 1 września 2007 r. – dzielimy klasy w nowym skrzydle oraz oddajemy do użytku drugą pracownię komputerową,
 • 1 września 2008 r. – otwieramy Liceum Ogólnokształcące im. Małego Księcia, siedzibą szkoły są pomieszczenia wynajmowane od Gimnazjum nr 1
 • 1 września 2012 r. – oddajemy do użytku wybudowaną salę gimnastyczną
 • 1 września 2012 r. – rozpoczynamy projekt „Akademia Umiejętności” w klasach I-III SP,
 • wakacje 2014 r. – oddajemy do użytku plac zabaw dla dzieci,
 • 1 wrześnie 2014 r. – rozpoczęcie szeroko zakrojonej działalności artystycznej w szkole – powstanie zespołu instrumentalnego, grupy wokalnej i tanecznej,
 • 1 września 2015 r.  – wprowadzamy działalność klasy Grafika 3D, 
 •  1 września 2016 r. – zmieniamy nazwę liceum na: Społeczne Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu (rozpoczynamy działalność oddziałów dwujęzycznych),
 • 1 września 2017 r. – wprowadzamy elementy metody Montessori w klasach 0-III SP,
 • 1 września 2017 r. – rozpoczynamy zajęcia w ramach projektu „Horse Assisted Education” dla uczniów klas 0-III SP,
 • 1 września 2018 r. – rozpoczynamy działalność  oddziałów dwujęzycznych  z wykładowym językiem angielskim na  zajęciach matematyki, informatyki i biologii, w szkole podstawowej,
 • 1 września 2018 r. – wprowadzamy w klasach IV projekt „Innowacje MK” pod nazwą – „Inne nie znaczy trudne”,
 • 1 września 2018 r. – zmieniamy nazwy szkoły podstawowej na: Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu,
 •  wakacje 2019 r. – otwarcie nowoczesnej pracowni graficznej w budynku liceum.