Dokumenty

Nazwa dokumentu Czytaj
Regulamin uiszczania opłat za naukę szkolną w Zespole Szkół Społecznych Nr 2 2019/2020
2020/2021
Informacja dotycząca czesnego PDF
Regulamin Wycieczek PDF
Regulamin Olimpijczyka PDF