×

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 25 CZERWCA 2021 R. O GODZ. 11.00 W BYDYNKU lO.