×

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA W TARNOBRZEGU

Biennale Grafiki i Rysunku „SORRY POLSKO”

Zapraszamy młodzież w wieku od 16 do 19 roku życia do wzięcia udziału w Biennale Grafiki i Rysunku „SORRY POLSKO” dla Szkół średnich .
Celem Biennale jest przedstawienie prac nawiązujących do tytułu. Ich treść ma odnosić się do ludzkich relacji, ma dotyczyć współżycia społecznego, a także zjawisk i zdarzeń, które uderzają w tolerancję, godność i szacunek do drugiego człowieka.
Oczekujemy prac o wysokich walorach artystycznych, wykonanych w dowolnej technice graficznej lub rysunkowej. Zgłaszane prace mogą być realizowane w technikach tradycyjnych, jak również wykonane za pomocą programów komputerowych a także takie, które są rezultatem różnych eksperymentów multimedialnych.
Naszym celem jest zapoczątkowanie cyklicznych przeglądów grafiki i rysunku typu Biennale dla młodzieży w wieku od 16 do 19 roku życia. Powołanie tego typu konkursu, ma pomóc w wyłonieniu najzdolniejszej młodzieży szkolnej i jest formą pomocy w starcie do kariery artystycznej. Naszą myślą przewodnią jest wyłonieni najbardziej interesujących osobowości i tendencji artystycznych w ramach tych dyscyplin sztuki.
Wystawa będzie efektem konkursu na najlepszą pracę graficzną i rysunkową. Oczekujemy od młodzieży dzieł będących wynikiem indywidualnych odczuć, przemyśleń i wyborców.
Zwycięscy konkursu zapewniamy możliwość indywidualnej wystawy w Galerii Widnokrąg ul.Opatowska 19, 27-600 Sandomierz.


Regulamin
Zgoda opiekuna
Formularz zgłoszeniowy